Show simple item record

Municipal Rental Housingdc.contributor.advisorKuzemenský Michal
dc.contributor.authorAdam Dvořák
dc.date.accessioned2019-06-21T13:51:54Z
dc.date.available2019-06-21T13:51:54Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-765362708705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83592
dc.description.abstractNároží vybízí k vygradování hmoty, k vertikále, k věži. Ta je prvním stavebním kamenem figury domu. Umocňuje pocit, že si je dům plně vědom sousedních nárožních domů. Komunikuje s nimi. Věž i striktní pravidelnost uliční fasády dodávají domu pevnost a stálost, avšak ve dvoře nastavuje dům svou druhou tvář - tvárnou a rozehranou. Dvorní fasáda domu působí svou křivolakostí nahodile, její podoba nicméně vyplývá z potřeby zajistit maximální pohodlí obyvatelům domu, velké množství exteriérových ploch bytů, kvalitní výhledy a zároveň správnou míru soukromí a intimity, navzdory komplikacím pramenících z navázání na tři sousední objekty.cze
dc.description.abstractThe corner inspires to culminate the mass, to create a vertical, a tower, which became the first building stone of the house figure. It encourages the feeling, that the house is completely aware of the surrounding corner houses. The tower and the strict regularity of the street façade give the house solidity and stability, however, in the courtyard the house shows its second face - formable and playful. The courtyard façade seems haphazard because of its obliquity - nevertheless, my effort to ensure the highest comfort for inhabitants, the huge amount of flat exterior spaces, attractive views and, at the same time, the right level of privacy, despite the complications resulting from the connection to the three adjacent objects, were the attributes which have formed this façade.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectměstskýcze
dc.subjectnájemnícze
dc.subjectbytový důmcze
dc.subjectKarlíncze
dc.subjectnárožícze
dc.subjectvěžcze
dc.subjectpevnostcze
dc.subjecttvárnostcze
dc.subjecturbaneng
dc.subjectrentaleng
dc.subjectapartment buildingeng
dc.subjectcornereng
dc.subjecttowereng
dc.subjectsolidityeng
dc.subjectobliquityeng
dc.titleMěstský nájemní dům, Karlíncze
dc.titleMunicipal Rental Housingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Lenka
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav urbanismucze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record