Show simple item record

Hardware implementation of essential mathematical functionsdc.contributor.advisorKubalík Pavel
dc.contributor.authorJan Brokeš
dc.date.accessioned2019-06-13T22:52:16Z
dc.date.available2019-06-13T22:52:16Z
dc.date.issued2019-06-13
dc.identifierKOS-762877547205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/83044
dc.description.abstractPředmětem práce je efektivní výpočet matematických funkcí (logaritmus, druhá odmocnina, goniometrické funkce) v FPGA s následným využitím ve výuce FIT ČVUT v Praze. V práci jsou vytvořeny modely algoritmů s podrobným vysvětlením jejich principu v programu Wolfram Mathematica. Také je vytvořeno několik ukázek jejich korektní funkce, přesnosti a rychlosti. Tyto modely jsou implementovány v jazyce VHDL a simulují se příklady pro ověření správnosti. Výsledkem práce jsou přehledné a kvalitní kódy v jazyce VHDL a Mathematica vhodné pro výuku.cze
dc.description.abstractGoal of this thesis is an efficient calculation of mathematical functions (logarithm, square root, goniometric functions) inside an FPGA with subsequent usage in the education at the Faculty of Information technology of CTU in Prague. A part of the thesis includes programming models of the algorithms with a detailed explanation of their function in a program Wolfram Mathematica. Several samples of precision, speed, and correct behavior are created. These models are implemented in VHDL language, and examples are simulated to verify correctness. The results of the thesis are clear and quality code in VHDL and Mathematica languages suitable for use in education.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvýpočet matematických funkcícze
dc.subjectrealizace pomocí hardwarecze
dc.subjectvýuka FIT ČVUTcze
dc.subjectFPGAcze
dc.subjectNewtonova metodacze
dc.subjectalgoritmus CORDICcze
dc.subjectWolfram Mathematicacze
dc.subjectVHDLcze
dc.subjectcomputation of mathematical functionseng
dc.subjectrealization using hardwareeng
dc.subjecteducation FIT CTUeng
dc.subjectFPGAeng
dc.subjectNewton's methondeng
dc.subjectCORDIC algorithmeng
dc.subjectWolfram Mathematicaeng
dc.subjectVHDLeng
dc.titleRealizace základních matematických funkcí s pomocí hardwarecze
dc.titleHardware implementation of essential mathematical functionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKohlík Martin
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record