Show simple item record

Analysis of companies in ownership of municipalities and cities in Czech Republicdc.contributor.advisorHudeček Tomáš
dc.contributor.authorKryštof Benka
dc.date.accessioned2019-06-11T14:49:45Z
dc.date.available2019-06-11T14:49:45Z
dc.date.issued2019-06-05
dc.identifierKOS-878879635505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82627
dc.description.abstractObce a města mohou na svoji udržitelnost a rozvoj získávat peníze z vládních prostředků, nebo se věnovat podnikatelské činnosti. Tato diplomová práce zabývá právě podnikatelskou činností obcí a měst. Hlavním cílem praktické části je zachytit současný stav a nalézt pravidelnosti v chování na území České republiky.cze
dc.description.abstractMunicipalities and cities can use government funds for their sustainability and development, but they can also carry out business activities. This thesis is focused on the business activity of mu-nicipalities and cities. The main objective of the practical part is to capture the current state and reveal regularities in behaviour in Czech Republic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMěstacze
dc.subjectObcecze
dc.subjectObchodní společnosticze
dc.subjectPodnikánícze
dc.subjectObrat firemcze
dc.subjectMunicipalitieseng
dc.subjectCitieseng
dc.subjectCompanyeng
dc.subjectBusinesseng
dc.subjectTurnovereng
dc.titleAnalýza obchodních společností ve vlastnictví obcí a měst v České republicecze
dc.titleAnalysis of companies in ownership of municipalities and cities in Czech Republiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVeber Jaromír
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record