Show simple item record

Visual Retrieval with Compact Image Representationsdc.contributor.advisorChum Ondřej
dc.contributor.authorFilip Radenović
dc.date.accessioned2019-05-29T07:19:14Z
dc.date.available2019-05-29T07:19:14Z
dc.date.issued2019-03-26
dc.identifierKOS-501131449905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82126
dc.description.abstractTématem této práce je vyhledávání v rozsáhlých kolekcích obrázků pomocí obrazové informace s cílem najít všechny obrázky zobrazující konkrétní objekt. Hledaný objekt, tzv. dotaz, je také definován obrázkem, což může být fotografie, malba, hranový obrázek, náčrt, atd. Řešení tohoto problému má široké uplatnění v mnoha aplikacích jako je rozpoznání místa nebo polohy kamery, detekce porušení autorských práv, vyhledávání produktů nebo 3D rekonstrukce. Úloha vizuálního vyhledávání konkrétního objektu je náročná, protože reprezentace vzhledu objektu musí brát v úvahu: podstatnou změnu úhlu pohledu, meřítka či osvělení; podstatné zakrytí objektu; a různé formy vyobrazení (fotografie, malba, kresba, náčrt). Dalším požadavkem je, že vyhledávání musí běžet v reálném čase. V okamžiku, kdy uživatel odešle dotaz na vyhledání, musí okamžitě dostat výsledek, i pokud jsou prohledávány miliony obrázků. Abychom toho docílili, navrhujeme metody pro kompaktní reprezentace obrázků, které dosahují vysoké přesnosti a současně mají nízké paměťové a výpočetní nároky.cze
dc.description.abstractThis thesis addresses the problem of visual retrieval in large-scale image datasets, where the goal is to find all images of an object instance. The object is specified by a query image, which can be a photograph, painting, edge-map, human-drawn sketch, etc. Solutions to this problem can be widely used in many applications such as place or location recognition, copyright violation detection, product search, 3D reconstruction, etc. The task of visual retrieval of an object instance is a challenging one, as the representation of the object appearance has to handle: significant viewpoint, scale, and illumination change; heavy occlusions; and, different image modalities (photograph, painting, cartoon, sketch). At the same time, the search has to be performed online, i.e., when a user submits the query, the response should be immediate, even when searching through millions of images. Towards this goal, we propose methods for compact image representation, that achieve high accuracy, while maintaining low memory and computational requirements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpočítačové viděnícze
dc.subjectvizuální vyhledávánícze
dc.subjectkompaktní reprezentace obrázkůcze
dc.subjectvyhledávání obrázkůcze
dc.subjectvyhledávání obrázků podle skiccze
dc.subjectgeneralizace doménycze
dc.subjectadversariální útokycze
dc.subjectcomputer visioneng
dc.subjectvisual retrievaleng
dc.subjectcompact image representationeng
dc.subjectimage retrievaleng
dc.subjectsketch-based image retrievaleng
dc.subjectdomain generalizationeng
dc.subjectadversarial attackeng
dc.titleVizuální vyhledávání pomocí kompaktních reprezentacícze
dc.titleVisual Retrieval with Compact Image Representationseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠivic Josef
theses.degree.disciplineUmělá inteligence a biokybernetikacze
theses.degree.grantorskupina vizuálního rozpoznávánícze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record