Now showing items 1-2 of 2

  • Experimental Setup for Splash Erosion Monitoring—Study of Silty Loam Splash Characteristics 

   Author: Zumr D.; Mützenberg D.V.; Neumann M.; Jeřábek J.; Laburda T.; Kavka P.; Johannsen L.L.; Zambon N.; Klik A.; Strauss P.; Dostál T.
   (MDPI AG, 2020)
   An experimental laboratory setup was developed and evaluated in order to investigate detachment of soil particles by raindrop splash impact. The soil under investigation was a silty loam Cambisol, which is typical for ...
  • Vlastnosti uměle generovaných srážek využívaných pro studium eroze půdy 

   Author: Neumann M.; Zumr D.; Kavka P.; Laburda T.; Johannsen L.L.; Zambon N.; Dostál T.; Strauss P.; Klik A.
   (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, 2019)
   Vodní eroze půdy se běžně studuje v laboratořích, experimenty bývají založeny na uměle generovaných srážkách s využitím dešťových simulátorů. Typicky je vyhodnocován vliv různých faktorů, jako jsou intenzita nebo úhrn ...