Show simple item record

Liteň Castle Grounds

dc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorVaněček Tomáš
dc.date.accessioned2019-02-20T11:00:36Z
dc.date.available2019-02-20T11:00:36Z
dc.date.issued2019-02-05
dc.identifierKOS-781237859505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80441
dc.description.abstractDiplomní projekt řeší otázku využití stávajícího areálu Liteňského zámku a jeho zapojení do stávající struktury obce. Návrh proměňuje stávající areál na kulturně vzdělávací centrum a to konverzemi či rekonstrukcemi stávajících budov, nebo pomocí nově vzniknuvších objektů, jejichš většinu projekt řeší v úrovni studie a objekt hudebního sálu a malířských ateliérů je řešen v dalších stupních podrobnosti.cze
dc.description.abstractThe diploma project solves the question of using the existing area of Litens chateau and its involvement in the existing structure municipalities. The proposal transforms the existing area into a cultural and educational center by means of conversions or reconstructions existing buildings, or with newly created objects, most of which are solved at the level of study and the music hall and the painter's studios are solved in further detail.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzámek,Liteň,Kulturní centrum,hudební sál,rekonstrukce,Malířské ateliérycze
dc.subjectchateau,Liten,cultural centre,concert hall,reconstruction,painters studioseng
dc.titleZámecký areál Liteňcze
dc.titleLiteň Castle Groundseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record