Show simple item record

Development of a test environment for evaluating C-ROADS projekt applicationsdc.contributor.advisorŠrotýř Martin
dc.contributor.authorVolf Radek
dc.date.accessioned2019-02-20T10:55:01Z
dc.date.available2019-02-20T10:55:01Z
dc.date.issued2018-09-07
dc.identifierKOS-695600247405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/80189
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce bylo navázat na diplomovou práci Ing. Jakuba Jiráka a vytvořit pro automatizovaný systém kontroly kvality kooperativních systémů, vyvinutého v rámci evropského projektu C-Roads Czech Republic, webové rozhraní, které zásadně rozšíří možnosti testovacího systému. Práce se v první části teoreticky zabývá popisem principů fungování kooperativních systémů a následně realizacemi kooperativních systémů v Evropě a České republice. V druhé části se práce zabývá zhodnocením a analýzou automatizovaného systému kontroly kvality, identifikováním jeho nedostatků a následným návrhem webového rozhraní pro tento automatizovaný systém.cze
dc.description.abstractThe goal of this bachelor thesis is to follow up on the master thesis of Jakub Jirak and develop a web-based environment for an automated quality control system for cooperative systems created as a part of the European project C-Roads Czech Republic, which will expand the capabilities of the testing system. The first section of the thesis describes the functioning principles of the testing systems and implementation of the systems in Europe and the Czech Republic. The second section analyzes and rates the automatic quality control system by identifying its insufficiencies followed by a proposal of web-based environment connectable with the automatic quality control system.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKooperativní systémy,webové rozhraní,C-ITS,V2V,V2I,C-ROADScze
dc.subjectCooperative systems,web environment,C-ITS,V2V,V2I,C-ROADSeng
dc.titleVývoj testovacího prostředí pro hodnocení aplikací projektu C-ROADScze
dc.titleDevelopment of a test environment for evaluating C-ROADS projekt applicationseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-12
dc.contributor.refereeVaniš Miroslav
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav aplikované informatiky v dopravěcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record