Show simple item record

Measurement of Model Fan Characteristicsdc.contributor.advisorKlesa Jan
dc.contributor.authorHejna Jiří
dc.date.accessioned2019-02-20T10:50:04Z
dc.date.available2019-02-20T10:50:04Z
dc.date.issued2018-09-06
dc.identifierKOS-695599863605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79940
dc.description.abstractRešeršní částí práce jsou shrnuty základní informace a principy kompresorů leteckých proudových motorů, snahou je především zasvětit čtenáře do problematiky strojů axiálních. Následující kapitoly popisují návrh a stavbu experimentálního zařízení pro zkoušky a vývoj komponent dmychadlového pohonu. V práci jsou vyhodnoceny klady a možné zápory použitého konstrukčního řešení, zejména důkladně je komentována výroba a stavba. Práce se zaměřuje na měření charakteristik modelového dmychadla. Porovnává použité metodiky provedeného měření a snaží se je optimalizovat. Výsledkem práce je charakteristika modelového dmychadla.cze
dc.description.abstractThe theoretical part summarizes the basic information and principles of compressors of aviation jet engines. The main aim is to explain to the readers the problematics of axial machines. The following chapters describe designing and construction of an experimental facility for testing and developing components of fan propulsion. The thesis evaluates the pros and cons of the used design, especially the manufactory and construction. This bachelor thesis is focused on measuring the characteristics of the model fan. The thesis compares the used methodology of measurement which has been done and tries to optimize it. The final result is the model fan characteristics.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectProudový motor,axiální kompresor,měřící přípravek,dmychadlo,charakteristika dmychadlacze
dc.subjectJet engine,axial compressor,test rig,fan,fan characteristicseng
dc.titleMěření charakteristik modelového dmychadlacze
dc.titleMeasurement of Model Fan Characteristicseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-11
dc.contributor.refereeKubata Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record