Show simple item record

Jablonec n/Nisou - Southern centre - Multifunctional Building

dc.contributor.advisorKnytl Luboš
dc.contributor.authorHolasová Petra
dc.date.accessioned2018-11-08T19:21:48Z
dc.date.available2018-11-08T19:21:48Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifierKOS-595686975205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78934
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh víceúčelového objektu v Jižním centru města Jablonec nad Nisou. Práce řeší návrh dvou staveb, které hmotově odděluje protékající řeka Lužická Nisa. Domy jsou v úrovni hlavních vstupů propojeny lávkou pro pěší. Nacházejí se na spojnicích vlakové zastávky a autobusového nádraží s historickým centrem města. Každý z objektů je přímo napojen ke stávající zástavbě a prostorově tak vytváří jeden celek. Funkce domů není jednotná, avšak hmotově jsou navrženy ve vzájemném dialogu. V návrhu byl kladen důraz na celkový výraz a charakter města, z tohoto důvodu bylo přistoupeno k demolici stávajícího objektu, který narušoval celistvost ulice. Místo stavby je exponované nejen vlastním obyvatelům města, ale také turistům projíždějícím směrem od Prahy do Jizerských hor a Krkonoš. Vzhledem k poloze města je určitou inspirací i drobná podhorská architektura typická pro danou lokalitu.cze
dc.description.abstractThe aim of master´s thesis is design Multifunctional Building on the South Centre of Jablonec nad Nisou. The project includes design of two objects divided by the Lužická Nisa River. The buildings are connected by footbridge on the main entrance level. It´s situated on the connection of train stop and bus station with historical town centre. Each of the objects is connected with existing building directly and it makes one unit together.The function of houses isn´t uniform but the forms are designed in mutual dialogue. There is emphasis to keep overal look and character of the city and for this reason there was demolished the existing building which distort the integrality of the street. The building site is exposed not only for the city residets but for passing tourist also.Jablonec nad Nisou is on the journey from Prague to Jizerské and Krkonoše Mountains. Due to the location of the city is some inspiration small foothill architecture typical for the locality.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectarchitektonická studie,diplomová prácecze
dc.subjectarchitectural study,master thesiseng
dc.titleJablonec n/Nisou - Jižní centrum - Víceúčelový objektcze
dc.titleJablonec n/Nisou - Southern centre - Multifunctional Buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeChvojka Ivo
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record