Show simple item record

Vltava Gallery - Lannova/Revolucni

dc.contributor.advisorHulec Mikuláš
dc.contributor.authorMišáková Kateřina
dc.date.accessioned2018-11-08T19:21:25Z
dc.date.available2018-11-08T19:21:25Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifierKOS-595686970105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78913
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je navrhnout novostavbu galerie s doplňujícími provozy a vyřešit předpolí Štefánikova mostu v lokalitě Lannova / Revoluční v Praze 1. Práce vychází z ideového řešení urbanistického návrhu zpracovaného v předdiplomním projektu. Studie vychází z historie daného místa a její snahou je navrátit lokalitě původní industriální charakter nejen zvolenou formou, ale také zaměřením samotné galerie, kterým je průmyslový design. Návrh reflektuje předurčenou palácovou zástavbu tolik typickou pro břehovou linii Vltavy a propojuje ji s drobným měřítkem přilehlých historických budov. V rámci projektu byly vytvořeny nové body zájmů pro veřejnost, kterými jsou nejen výstavní prostory galerie, ale také tvůrčí dílny, kavárna, čítárna a další. Hlavním cílem projektu je spojení soudobé architektury s odkazem na historii periférie Petrské čtvrti a důstojné začlenění budov do struktury města.cze
dc.description.abstractThe subject matter of this diploma thesis is to design a new building of gallery with additional operations and to resolve the foreland of Stefanik's bridge in the area of Lannova / Revoluční in Prague 1. The thesis is based on the ideological solution of an urbanistic design created in a pre-diploma project. The study is based on the history of the given place and its endeavor is to return the original industrial character to the area not only by using the chosen form, but also by using of the focus of the gallery itself, which is industrial design. The design reflects predetermined palace build-up area so typical for shoreline of Vltava river and connects it with the subtle scale of the adjacent historical buildings. Within the scope of the project new points of interest for the public were created, whereas these are not only an exhibition spaces of the gallery, but also a creative workshop, café, reading club and more. The main goal of the project is the connection of contemporary architecture with the reference to the history of peripherals of Petrská district and dignified integration of buildings into the structure of the city.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectGALERIE,GALERIE U VLTAVY,LANNOVA/REVOLUČNÍ,PRŮMYSLOVÝ DESIGN,STAVBA PRO KULTURU,KRYCHLE,SKLENĚNÁ FASÁDA,NÁBŘEŽÍ,VEŘEJNÝ PROSTORcze
dc.subjectGALLERY,VLTAVA GALLERY,LANNOVA / REVOLUCNI,INDUSTRIAL DESIGN,CULTURE ARCHITECTURE,CUBE,GLASS FACADE,WATERFRONT,PUBLIC SPACEeng
dc.titleGalerie u Vltavy - Lannova/Revolučnícze
dc.titleVltava Gallery - Lannova/Revolucnieng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereeBiegel Richard
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record