Show simple item record

Reconstruction of the Railway Station Hostivice

dc.contributor.advisorBřešťovský Petr
dc.contributor.authorPavelková Barbora
dc.date.accessioned2018-11-08T19:21:02Z
dc.date.available2018-11-08T19:21:02Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-593779710805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78892
dc.description.abstractV této bakalářské práci jsou vypracovány tři varianty návrhu rekonstrukce železniční stanice Hostivice. Navržená nástupiště respektují požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je navržena rekonstrukce stávajících dopravních i manipulačních kolejí. Ve dvou variantách jsou navržena poloostrovní nástupiště s centrálním přechodem, která vycházejí ze současného dopravního zatížení stanice. V těchto variantách je zachován počet dopravních a manipulačních kolejí. Rekonstrukce manipulační koleje č. 12 není v práci dále řešena. Třetí varianta počítá s vybudováním ostrovních nástupišť s mimoúrovňovým přístupem cestujících podchodem. Tento návrh plyne z požadavků budoucího projektu rychlodráhy Praha - Kladno. V této variantě je zvýšen počet hlavních staničních kolejí z důvodu projektované dvojkolejné trati. Na základě porovnání návrhů z různých hledisek byla vybrána výsledná varianta, která byla více rozpracována.cze
dc.description.abstractIn my Bachelor thesis three alternatives of the refurbishment of the railway station Hostivice are developed. The designed platforms respect requirements for the movement of disabled people with reduced mobility. The reconstruction of current traffic and manipulation rails is devised. Two half- island platforms with central crossing based on the current traffic load are devised in two alternatives. These alternatives hold the number of traffic and manipulation rails. The reconstruction of manipulation rail number 12 has not been further solved in the thesis. The third alternative counts with building island platforms having flyover access of passengers through a pedestrian subway. This design results from the requirements of the future project concerning the high - speed railway line , Prague - Kladno. In this alternative the number of main station rails is increased as a result of the designed double- track line. On the basis of the alternatives compared from various points of views, the final alternative was chosen and developed in more detail.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectrekonstrukce,nástupiště,Hostivice,zhlaví,výhybkacze
dc.subjectreconstruction,platform,Hostivice,development of switches,switcheng
dc.titleRekonstrukce žst. Hostivicecze
dc.titleReconstruction of the Railway Station Hostiviceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeKučera Petr
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra železničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record