Show simple item record

Identification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditions

dc.contributor.advisorŠebek Michael
dc.contributor.authorŽáčeková Eva
dc.date.accessioned2018-10-26T11:13:26Z
dc.date.available2018-10-26T11:13:26Z
dc.date.issued2018-09-05
dc.identifierKOS-322460098805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78568
dc.description.abstractV posledných rokoch došlo k rozmachu moderných algoritmov pre riadenie v rôznych odvetviach priemyslu. Jednou z metód, ktorá sa stala veľmi populárnou, je aj prediktívny regulátor založený na modeli. Takýto regulátor prináša nespočetné množstvo výhod, ako napríklad možnosť kompaktne definovať požiadavky na riadenie vo forme účelovej funkcie, schopnosť zahrnúť obmedzenia priamo do optimalizačnej úlohy a mnoho ďalších. Zároveň však tento typ regulátora prináša aj niekoľko nevýhod. Jeho hlavným problémom je predovšetkým fakt, že pre svoje správne fungovanie potrebuje mať k dispozícii matematický model systému. Tento vnútorný model nielenže musí dostatočne presne popisovať realitu (odozvy skutočného riadeného systému), ale mal by byť aj čo najjednoduchší kvôli výpočtovej zložitosti výslednej úlohy. Matematický model, ktorý nie je dostatočne vernou replikou riadeného systému, môže významne degradovať správanie regulátora, ktorý sa na tento model spolieha. Z tohto dôvodu je nevyhnutné venovať hľadaniu vhodného prediktora správania systému náležitú pozornosť.cze
dc.description.abstractIn recent years, modern control algorithms have gained popularity in many fields of industry. One of the methods that has become widely recognized is Model Predictive Controller (MPC). Sucheng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPrediktívný regulátor založený na modeli,identifikácia systémov,identifikácia vhodná pre prediktívny regulátor založený na modelicze
dc.subjectModel predictive control,system identification,model predictive control relevant identification,persistent excitation,closed-loop experiment design,dual control,building climate controleng
dc.titleIdentifikace pro prediktivní řízení v podmínkách uzavřené smyčkycze
dc.titleIdentification for Model Predictive Control under Closed-loop Conditionseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePolívka Milan
theses.degree.disciplineŘídicí technika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record