Show simple item record

NEGRELLI VIADUCKT - "RAILWAY CITY"

dc.contributor.advisorHájek Petr
dc.contributor.authorSlováková Nikoleta
dc.date.accessioned2018-07-18T08:46:28Z
dc.date.available2018-07-18T08:46:28Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-784264905405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78405
dc.description.abstract?MESTO NA KOĽAJNICIACH? V DIPLOMOVEJ PRÁCI SA ZAOBERÁM UMIESTNENÍM KULTURNÝCH PAVILONOV V OKOLÍ , NA ALEBO POD VIADUKTOM. PAVILONY SÚ BUĎTO BODOVÉ ALEBO LINOVÉ. PRINÁŠAJÚ SO SEBOU NOVÉ MHD SPOJENIE CEZ ŠTVANICU, NOVÚ VLAKOVÚ ZASTÁVKU A EXPERIMENTÁLNE PRIESTORY PRE MLADÉ UMENIE. SÚ NAVRHNUTÉ TAK, ABY ČO V NAJVÄČŠEJ MOŽNEJ MIERE SLÚŽILI SVOJEJ FUNKCII A BOLI NA POHĽAD ROZOZNATELNÉ. KOMUNIKUJÚ NIE LEN S VIADUKTOM ALE AJ S MESTOM A OBSADZUJÚ ZANEDBANÉ PARCELY V JEHO OKOLÍ. MESTO VIADUKTU JE ZAMÝŠĽANÉ AKO MIESTO PRE SLOBODNÉ STRETÁVANIE, ZDIEĽANIE ZÁŽITKOV A SEBERALIZÁCIU.cze
dc.description.abstract?THE CITY ON THE RAILWAY? IN THE DIPLOMA THESIS I DEAL WITH THE PLACEMENT OF CULTURAL PAVILIONS IN THE NEIGHBORHOOD , ON OR UNDER THE VIADUCT. THERE ARE TWO TYPES OF PAVILION STRUCTURS : POINT OR LINE STRUCTURES. THEY BRING TO THE PLACE A NEW PUBLIC TRANSPORT VIA ŠTVANICA, A NEW TRAIN STOP AND EXPERIMENTAL SPACES FOR YOUNG ART. MOST OF THEM ARE DESIGNED TO FUNCTION AS MUCH AS POSSIBLE AND TO BE RECOGNIZABLE. BUILDING ARE TRYING TO COMUNICATE NOT ONLY WITH THE VIADUCT BUT ALSO WITH THE CITY AND OCCUPY NEGLECTED PLOTS IN THE SURROUNDINGS. THE CITY OF VIADUCT IS INTENDED AS A PLACE FOR FREE ENCOUNTER, EXPERIENCE SHARING AND SEBERALIZATION.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectnegrelliho viadukt,mesto na kolaji,kulturne pavilony,umelecke mesto,diagramcze
dc.subjectnegrelli ciaduct,city on the railway,cultural pavilions,art city,diagrameng
dc.titleNEGRELLIHO VIADUKT - "MĚSTO NA KOLEJÍCH"cze
dc.titleNEGRELLI VIADUCKT - "RAILWAY CITY"eng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeMItášová Monika
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record