Show simple item record

Liberec- Jablonecká, Multifunctional building

dc.contributor.advisorŠikola Petr
dc.contributor.authorMácová Jitka
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:42Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:42Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237836005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77982
dc.description.abstractObsahem této diplomové práce je návrh polyfunčního objektu na pozemku bývalé továrny textilany v liberci. Koncept domu reaguje na okolí a zároveň navazuje na zpracované urbanistické řešení lokality. Objekt se nachází v centru území, kde dochází ke změně charakteru zástavby z přírodní na čistě městkou. řešený objekt tedy funguje jako "brána" mezi těmito dvěma světy . Druhým momentem území je obnovení zatrubněného potoka, který nově tvoří přirodní osu celým údolím. Navržený objekt je tvořen třemi samostatnými objekty na společné podstavě, které dohromady vytvářejí Přirozenou dominantu centra území a fungují jako "vstup" jednotlivých částí území. Vodní prvek je veden středem společného atria domu jako přírodní dominanta která propojuje atrium s navrženou obytnou a polyfunkční zónou směrem do centra.cze
dc.description.abstractThe content of this diploma thesis is a design of a polyfunctional building on the site of a former textile factory in Liberec. The concept of the buiding reacts to the surrounding area and, at the same time, follows the existing urban planning of the locality. The object is located in the center of the area, where the characteristics of the buildings change from natural to purely urbanistic. The proposed object thus works as a "gateway" between the two worlds. The second main influence of the object comes from restoration of an underground stream, which newly forms a natural axis through the entire valley. The proposed object is created by three separate buildings on a shared base, which together form a natural dominance of the area's center and function as an "entry" into the individual parts of the territory. The water element is led through the center of the buiding's shared atrium and creates a natural dominant that connects the atrium with the proposed residential and polyfunctional zone towards the center.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectLiberec - Jablonecká ulice,polyfunkční důcze
dc.subjectLiberec- Jablonecká,Multifunctional buildingeng
dc.titleLiberec - Jablonecká ulice, polyfunkční důmcze
dc.titleLiberec- Jablonecká, Multifunctional buildingeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeJambor Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record