Show simple item record

Customers centre ŠKODA AUTOdc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorKyselý Jan
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:14Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:14Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-771181107905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77928
dc.description.abstractZadáním diplomové práce bylo zpracování starého závodu automobilky Škoda Auto, ohraničené ulicemi třída Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, třída Václava Klementa, Laurinova a silnicí v závodě vedoucí ke 3. bráně. Hlavním cílem byl návrh nového Zákaznického centra. Spolu s nově vzniklým rozšířením muzea a novou budovou IQ parku vychází z konceptu na sebe položených hmot, které propojují jednotlivé objekty. Zákaznické centrum a IQ Park vzájemně reagují v nároží nově vzniklého náměstí, kde mezi těmito budovami vzniká průhled na park a stávající budovu depozitáře muzea Škoda. Nové zákaznické centrum je svým účelem předurčeno k tomu stát se dominantou území továrny Škoda, čemuž také odpovídá zvolené architektonické řešení. Zahrnuje prostory showroomu nových vozidel, přípravy vozidel před prodejem, prodeje nových vozů, prodeje ojetých vozidel, administrativní části, restaurace, kavárny a podzemního parkoviště.cze
dc.description.abstractThe goal of the diploma project was to design the area of the old factory of Škoda Auto, surrounded by streets třída Ludvíka Kalmy a Volkharda Köhlera, třída Václava Klementa, Laurinova and the road leading to the 3rd gate. The main objective was the design of a new Customer Center. Together with the newly built extension of the museum and the new building of the IQ Park, it is based on the concept of masses laid over each other that connects individual objects. The Customer Center and IQ Park interact with each other in the corner of the newly-built square, where it creates a view towards the green park or the building of the old Škoda depository. The new customer center is designed to become a dominant feature of the Škoda factory, which also corresponds to the chosen architectural solution. Includes new showroom spaces for new vehicles, pre-sales vehicle preparation, new car sales, used car sales, administrative parts, restaurant, café and underground parking.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZÁKAZNICKÉ CENTRUM ŠKODA AUTO,SHOWROOMcze
dc.subjectCUSTOMERS CENTRE SKODA,SHOWROOMeng
dc.titleZákaznické centrum ŠKODA AUTOcze
dc.titleCustomers centre ŠKODA AUTOeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeDvořák Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record