Show simple item record

IQ park ŠKODA AUTO

dc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorČechová Anna
dc.date.accessioned2018-06-26T08:59:12Z
dc.date.available2018-06-26T08:59:12Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-771181107005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77927
dc.description.abstractZadáním diplomové práce bylo nově navrhnout území staré továrny automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Hlavním cílem bylo navrhnout IQ Park Škoda Auto neboli interaktivní muzeum, které by bylo rozšířením muzea stávajícího. Návrh vychází z konceptu na sebe položených hmot, které spojují jednotlivé funkční celky - Muzeum Škoda, Restaurátorské dílny, Depozitář a IQ Park. Můj návrh také reaguje na další diplomový projekt nového Zákaznického centra. Zákaznické centrum a Interaktivní muzeum se potkávají v nároží nově vzniklého náměstí, kde mezi těmito budovami vzniká průhled na park a stávající depozitář muzea Škoda. IQ Park kromě interaktivních expozic obsahuje také restauraci, přednáškové haly a kinosály, které návštěvníky vtáhnou přímo do světa automobilů Škoda.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma project was to propose new urban plan for the territory of an old Škoda factory in Mladá Boleslav. The main objective was to design the IQ Park Škoda Auto, an interactive museum that would be an extension of the existing museum. The design is based on the concept of masses laid on top of each other, which would combine all individual functional units - Škoda Museum, Restoration Workshop, Depot and IQ Park. My proposal also responds to another diploma project of the new Customer Center. The Customer Center and the Interactive Museum meet in the corner of the newly-built square, which provides a view of the park and the existing storehouse of the Škoda Museum. IQ Park, in addition to interactive expositions, also includes a restaurant, lecture halls and cinemas that draw visitors directly into the Škoda world.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectIQ PARK,muzeum,interaktivní muzeum,škoda autocze
dc.subjectIQ PARK,museum,interactive museum,škoda autoeng
dc.titleIQ park ŠKODA AUTOcze
dc.titleIQ park ŠKODA AUTOeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeJob Petr
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record