Show simple item record

Conversion of Existing Hall

dc.contributor.advisorSuske Petr
dc.contributor.authorČernohouz Adam
dc.date.accessioned2018-06-26T08:57:45Z
dc.date.available2018-06-26T08:57:45Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-695599746905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77860
dc.description.abstractKonverze stávající opuštěné ocelové haly z průmyslového využití na jiné. Jedná se o objekt bývalého vojenského areálu v Uhříněvsi a návrhem je studentská kolej. Budova nabízí tři patra obytných pokojů pro 40 lidí a jednu hlavní halu ve které se nachází společné zázemí se studovnou, knihovnou, kuchyněmi a společenským koutem. Objekt je navržen jako obnova stávající haly s přístavbou obytných ocelový kontejnerů.cze
dc.description.abstractConversion of existing abandoned steel hall from industrial usage to another. This is the object of the former military camp in Uhříněves and the design is a student dormitory. The building offers three floors of residential rooms for 40 people and one main hall where is a common background with reading room, library, kitchen and social area. The building is designed as a renovate the existing hall with the addition of residential steel containers.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKonverze ocelové haly v Uhříněvsicze
dc.subjectConversion of steel hall in Uhříněveseng
dc.titleKonverze stávající halycze
dc.titleConversion of Existing Halleng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeJakeš Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record