Show simple item record

Pitch Shifting of Audio Signals in Real Time Using STFT on a Digital Signal Processordc.contributor.advisorNovotný Martin
dc.contributor.authorOnderka Jan
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:28Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:28Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599705305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77279
dc.description.abstractCílem této práce je implementace pitch shifteru, tedy měniče výšky zvuku, stereofonního zvukového signálu v reálném čase s požadavkem na nízké zkreslení a nízkou latenci. Jsou zváženy různé algoritmy a je vybrán algoritmus Ocean založený na posunu košů krátkodobé Fourierovy transformace. Je opravena chybná rovnice v popisu algoritmu. Algoritmus je implementován v reálném čase na přípravku digitálního signálového procesoru ADSP BF548 EZ-KIT a jeho výstupy jsou porovnány s dalšími pitch shiftery. Je zjištěno, že implementace funguje téměř stejně dobře jako komerční pitch shifter. Je prezentován závěr, že další radikální zlepšení algoritmů pro pitch shifting založených na krátkodobé Fourierově transformaci není možné, jelikož se již přibližují principiálním omezením transformace.cze
dc.description.abstractThe goal of this work is to implement a pitch shifter of a stereophonic audio signal in real time with a requirement of low distortion and low latency. Basic principles of audio processing are explained. Various pitch shifting algorithms are described and considered, resulting in selection of the Ocean algorithm based on Short time Fourier transform bin shifting. An erroneous equation in the algorithm description is fixed. The algorithm is implemented in real-time on a digital signal processor kit ADSP BF548 EZ-KIT and its outputs are compared to other pitch shifters. The implementation is found to perform almost as well as a commercial pitch shifter. It is concluded that further drastic improvements of Short time Fourier transform based pitch shifters are impossible as they are approaching the fundamental limits of the transform.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPitch shifting,číslicové zpracování signálu,reálný čas,nízká latence,Blackfin,BF548,krátkodobá Fourierova transformace,STFT,windowing,váhovací okno,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,banka filtrů,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,algoritmus Rollers,phase vocoder,algoritmus Oceancze
dc.subjectPitch shifting,digital signal processing,real time,low latency,Blackfin,BF548,Short time Fourier transform,STFT,windowing,window function,Overlap and Add,OLA,Constant Overlap and Add,COLA,filter bank,SOLA,Synchronous Overlap and add,PSOLA,Pitch Synchronous Overlap and Add,Rollers algorithm,phase vocoder,Ocean algorithmeng
dc.titlePitch shifting audio signálů v reálném čase pomocí STFT na DSP procesorucze
dc.titlePitch Shifting of Audio Signals in Real Time Using STFT on a Digital Signal Processoreng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePulc Petr
theses.degree.disciplinePočítačové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra číslicového návrhucze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record