Show simple item record

Financial and administrative tools for increasing the value of public spacedc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorČerný Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:24Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:24Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695600320105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76972
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem veřejného prostoru a jeho socioekonomickými hodnotami. Práce se zaměřuje na veřejný prostor, typy veřejných prostranství a jejich význam v oblasti kvality života ve městě. Z tohoto pohledu je zkoumána fyzická kvalita veřejného prostoru, proces jeho tvorby, společenský význam a následná udržitelnost, která přispívá ke kvalitě městského života a rozvoji města jako celku. Cílem práce je vytvoření celistvé analýzy této problematiky a vytvoření strategických doporučení pro zvyšování kvality života ve městě skrze veřejný prostor.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the topic of public space and its socio-economic values. The thesis focuses on the public space, types of open spaces and their importance in terms of quality of life in the city. From this perspective, the physical quality of the public space, the process of its creation, the social significance and the subsequent sustainability that contributes to the quality of urban life and the development of the city as a whole is examined. The aim of the thesis is to create a comprehensive analysis of this problematics and to create strategic recommendations for improving the quality of life in the city through the public space.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVeřejný prostor,veřejná prostranství,udržitelnost,strategický rozvoj,kvalita života,samospráva,participacecze
dc.subjectPublic space,open spaces,sustainability,strategic development,quality of life,self-government,participationeng
dc.titleFinanční a administrativní nástroje pro zvýšení hodnoty veřejného prostorucze
dc.titleFinancial and administrative tools for increasing the value of public spaceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeVacek Lukáš
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record