Show simple item record

Financing the project CZEDUCATE with the help of Europen Union funds

dc.contributor.advisorFanta Petr
dc.contributor.authorBelenkova Yuliya
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:21Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:21Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695600319805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76971
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vypracování návrhu projektu, který by přispěl k předcházení sociálnímu znevýhodnění dětí s odlišným mateřským jazykem (dětí-cizinců) a ke zvýšení kvality jejich vzdělávání, a to realizací projektové výuky pro děti-cizince s cílem pomoci jim v překonání vnitřních problémů, rozvoji osobnostních a sociálních kompetencí a usnadnění jejich následné integrace do české společnosti a také organizací vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky. Projekt je reakcí na výzvy současnosti - zvyšující se počty cizinců, včetně dětí-cizinců, v České republice a problematiku intergace cizinců do hostitelské společnosti.cze
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is to create a project that could contribute to prevention of social disadvantage of children with different mother tongue (children foreigners) and to increase the level of their education by means of realization of project classes for this group of children in order to help them to come over inner problems, develop individual and social competences and to make their integration to Czech society easier and by means of organizing educational programs for teachers. Therefore, this project would be a reaction to the challenges of today - growing numbers of foreigners, including children foreigners, in the Czech republic and the question of their integration to the host society.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCizinci,děti-cizinci,integrace,vzdělávání cizinců,nezletilí bez doprovodu,projektcze
dc.subjectForeigners,children foreigners,intergation,education of foreigners,unaccompined minors,projecteng
dc.titleFinancování projektu CZEDUCATE z fondu Evropské uniecze
dc.titleFinancing the project CZEDUCATE with the help of Europen Union fundseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeDobrucká Lucia
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record