Show simple item record

Impacts of sharing economy in tourism



dc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorHonzíková Fejtková Veronika
dc.date.accessioned2018-06-19T21:59:43Z
dc.date.available2018-06-19T21:59:43Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695600102705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76916
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá tématem dopadů sdílené ekonomiky na cestovní ruch. Na základě popisu změn v prostředí cestovního ruchu a nástupem digitalizace jsou posouzeny dopady na pozice v průvodcovství. Dále se již práce věnu-je analýze sdílené ekonomiky v cestovní ruchu v oblastech ubytování a dopravy. Hlavním zástupcem ubytování bude popsána platforma Airbnb a její postavení na trhu v porovnání s hromadnými ubytovacími kapacitami. Oblast dopravy bude zastupovat více společností zabývajících se rozdílnými typy možnosti sdílení, a to ve formě sdílení automobilů a kol. Poslední kapitola se bude zabývat doporučením projevů sdílené ekonomiky do koncepčního plánování.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the theme of impacts of the shared economy in tourism. Based on descriptions of changes in the tourism environment and on-going digitization, impacts on guiding positions are assessed. Furthermore, the thesis deals with the analysis of the shared economy of tourism in the accommodation area and transport. The main representative of the accommodation will be the Airbnb platform and its position on the market compared to mass accommodation facilities. The field of transport will involve more companies involved in multiple types of sharing options, in the form of car and bicycle sharing. The last chapter will deal with the recommendation of shared economy in conceptual planning.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDopady sdílené ekonomiky,cestovní ruch,sdílené ubytování,spolujízda,sdílení aut,sdílení kolcze
dc.subjectImpacts of sharing economy,tourism,sharing accomodation,carpooling,carsharing,bikesharingeng
dc.titleDopady sdílené ekonomiky na cestovní ruchcze
dc.titleImpacts of sharing economy in tourismeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeHavránek Jan
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record