Show simple item record

CONVERSION OF FARMHOUSE IN VILLAGE VYSOKÁ

dc.contributor.advisorGirsa Václav
dc.contributor.authorCuřínová Helena
dc.date.accessioned2018-06-19T21:58:25Z
dc.date.available2018-06-19T21:58:25Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599778505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76862
dc.description.abstractVelké areály venkovských usedlostí stejně jako panské hospodářské dvory jsou dnes ohroženým stavebním typem, který pomalu z České krajiny mizí a zaniká. Zemědělská a chovatelská činnost v nich vlivem přerušené kontinuity vlastnických vztahů a kolektivizaci přetrvala jen výjimečně a návrat k ní bývá složitý, pokud je vůbec možný nebo žádaný. V diplomním projektu prověřuji možnosti konverze venkovské usedlosti pro potřeby majitele, který chce stavbu obývat a zároveň jí využít k podnikání v jiném než zemědělském oboru. Rehabilituji architektonické a urbanistické kvality stávajících objektů a doplňuji areál o novostavby. Usedlost se tak nejen stává součástí sousedské komunity, ale zapojuje se také do života obce a širšího okolí.cze
dc.description.abstractNowadays big rural farmhouses as well as gentry farmyards become an endangered building type, slowly disappearing from Czech landscape. The collectivization and discontinuity of ownership have rarely allowed agricultural and breeding activities to persist in them, and it is difficult, if at all possible or wished for, to return to their original purpose. The diploma project explores the possibility of converting a rural farmhouse for the use of its owner, who intends to inhabit the building as well as to use it in business for non-agricultural purposes. The architectural and urban qualities of the existing buildings are rehabilitated and replenished with new buildings. The farmhouse thus not only begins to coexist within a neigbours´ community, but it also participates in the life of the whole neighbourhood and its wider surroundings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvenkovská usedlost,konverze,rehabilitace,stavebně-historický průzkum,památková péčecze
dc.subjectrural farmhouse,conversion,rehabilitation,historic building survey,monument careeng
dc.titleKONVERZE VENKOVSKÉ USEDLOSTI VE VYSOKÉcze
dc.titleCONVERSION OF FARMHOUSE IN VILLAGE VYSOKÁeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeKuča Karel
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav památkové péčecze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record