Show simple item record

Neutron yield measurement using silver activation counter

dc.contributor.advisorCikhardt Jakub
dc.contributor.authorHladík David
dc.date.accessioned2018-06-19T21:54:51Z
dc.date.available2018-06-19T21:54:51Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695599566705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76703
dc.description.abstractPráce navazuje na předchozí bakalářský projekt Bc. Adama Pavláta, který se zabýval návrhem a sestrojením stříbrového aktivačního detektoru neutronů (dále pouze SAC). V teoretickém úvodu se zaměříme na objasnění základů problematiky termojaderné fúze a principy magnetického pinče. Poté si stručně popíšeme dvě zařízení, na kterých budeme provádět experimenty. Jedná se o plazmatický fokus PFZ-200 a laserový systém PALS. Následně si povíme o neutronových zdrojích a detektorech, jejich rozdělení a využití. Poslední teoretický úsek je vyhrazen vysvětlení kalibrace SAC. Druhá část práce se zabývá vlastní kalibrací SAC pomocí 241Am-Be zdroje neutronů a jeho následném použití při experimentech na zařízeních PFZ-200 a laser PALS.cze
dc.description.abstractThis thesis is based on previous bachelor project of Bc. Adam Pavlát, which covered the design and manufacturing of the silver activation neutron counter (SAC). In the theoretic introduction, we will focus on the clarification of the basics of thermonuclear fusion and principle of magnetic pinch. We continue with short description of PFZ-200 plasma focus device and the laser system PALS, which we use in the experiments. After that, we get into neutron sources and detectors. The last theoretical part is devoted to the explanation of calibration of the SAC. Second part of the thesis is focused on the calibration of the SAC using 241Am-Be neutron source and subsequent experiments on the PFZ 200 plasma focus and laser system PALS.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecttermojaderná fúze,z-pinč,plazmatický fokus,zařízení PFZ-200,laserový systém PALS,neutronové zdroje,SAC,kalibrace SACcze
dc.subjectthermonuclear fusion,z-pinch,plasma focus,PFZ-200 device,laser system PALS,neutron sources,calibration of SACeng
dc.titleMěření neutronových zisků pomocí stříbrového aktivačního čítačecze
dc.titleNeutron yield measurement using silver activation countereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKrása Josef
theses.degree.disciplineAplikovaná elektrotechnikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika, energetika a managementcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record