Now showing items 1-10 of 10

  • Interakce opticky aktivních tenkých diamantových vrstev s biomolekulami 

   Author: Rufat Ibrahimov; Supervisor: Potocký Štěpán; Opponent: Koller Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Když jsou dva atomy uhlíku v diamantové mřížce nahrazeny jedním atomem křemíku, vytvoří se defekty v diamantech, známé jako barevná centra Si-V. Volná místa Si-V mají charakteristický vrchol při 738-739[nm] a vykazují velký ...
  • Stabilita a stárnutí materiálů pro solární články na bázi perovskitů 

   Author: Jimi Xu; Supervisor: Kuliček Jaroslav; Opponent: Ledinský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Perovskitové (PVSK) solární články se v posledních několika letech staly hlavním proudem výzkumu. Poskytují velmi dobré laboratorní výsledky při přeměně energie. Problematickou částí PVSK je však jeho stabilita a citlivost ...
  • Vývoj mikrobiální rezistence v reakci na neletální expozici nanočásticům: S. aureus studie 

   Author: Eva Wohlgemuthová; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Kolářová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
   Antimikrobiální resistence je považována za velký problém medicíny i celé moderní společnosti. Nanočástice mohou mít antibakteriální efekt, a proto se nyní testují pro případné použití namísto antibiotik. Studie se týkala ...
  • Gazifikace a pyrolýza odpadních látek s využitím termického plazmatu 

   Author: Jakub Pilař; Supervisor: Mašláni Alan; Opponent: Jíra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Tato práce je zaměřena na popis zpracování odpadu formou gazifikace a pyrolýzy v plazmovém reaktoru. Teoretická část se nejprve zabývá problematikou nakládání s odpady, včetně stručné statistiky o odpadech a jejich rozdělení, ...
  • Experimentální studie subletální expozice baktérií nanočásticemi a možný vývoj jejich rezistence. 

   Author: Mohammed Fadel; Supervisor: Rutherford David; Opponent: Galář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Zinc nanoparticles are the most common nanotechnology NPs that provides a major contribution to the production of large-scale consumer goods. In developed nations, hazardous microbe infections pose a major public health ...
  • Akustické vlny konečné amplitudy - model audioreflektoru 

   Author: Ondřej Tkadlec; Supervisor: Koníček Petr; Opponent: Nekvinda Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Cílem této bakalářské práce je najít numerické řešení KZK (Khokhlov-Zabololotskaya-Kuznetsov) rovnice ve frekvenční oblasti a následně implementovat toto řešení v programovém prostředí MATLAB. Součástí práce je demonstrovat ...
  • Popis a rozbor matematického modelu impedanční charakteristiky interdigitálních senzorů pokrytých nanočásticemi 

   Author: Shangzhou Xia; Supervisor: Ali Bláhová Ilona; Opponent: Vetoshkin Lavr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato bakalářská práce seznamuje se základními znalostmi a historií elektrochemické impedanční spektroskopie (EIS). V práci je též popsán způsob měření EIS, a dále jsou zmíněny i souvislosti týkající se přesahů do elektrochemie, ...
  • Netermální elektrické výboje pro generaci aktivních částic. 

   Author: Chukhlantsev Kirill; Supervisor: Pekárek Stanislav; Opponent: Klír Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce je věnována tvorbě aktivních částic, jako je ozon (O3) a různé typy oxidů dusíku (NOx) netermálními elektrickými výboji. Je popsána teorie dielektrického bariérového výboje, kladné i záporné korony společně s ...
  • Elektronická měření pomocí interdigitálních senzorů pokrytých nanočásticemi 

   Author: Bekmukhamedov Rustambek; Supervisor: Ali Bláhová Ilona; Opponent: Babčenko Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Obsahem této práce je využití elektrochemické impedanční spektroskopie pro měření interdigitálních senzorů, které jsou pokryty vrstvami nanočástic. V teoretické části je shrnuta výroba a vlastnosti nanočástic, dále je ...
  • Měření neutronových zisků pomocí stříbrového aktivačního čítače 

   Author: Hladík David; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Práce navazuje na předchozí bakalářský projekt Bc. Adama Pavláta, který se zabýval návrhem a sestrojením stříbrového aktivačního detektoru neutronů (dále pouze SAC). V teoretickém úvodu se zaměříme na objasnění základů ...