Show simple item record

Bacterial Inactivation by Physiologically Relevant Liquids Activated by Atmospheric Pressure Non-thermal Plasmadc.contributor.advisorČeledová Vladyslava
dc.contributor.authorBakovský Pavel
dc.date.accessioned2018-06-07T10:22:55Z
dc.date.available2018-06-07T10:22:55Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-587865064605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76074
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je prozkoumat antibakteriální účinky plazmatem aktivovaných fyziologicky relevantních roztoků, jako například plazmatem aktivované vody (PAW) či plazmatem aktivovaného fyziologického roztoku (PASS). Porovnání cidních účinků těchto roztoků bylo provedeno na jedné gram-pozitivní a jedné gram-negativní bakterii. Plazma produkuje širokou škálu reaktivních dusíkatých iontů a reaktivních kyslíkatých iontů, které následně reagují s vodními roztoky. Výsledkem je roztok s baktericidními účinky. Tento fenomén je nazýván aktivace plazmatem a byl již popsán v mnoha publikacích [BRI16, DOB11, GAU06, KAM09]. Stále však není dostatečně prozkoumán mechanismus inaktivace bakterií. Tato diplomová práce zkoumá baktericidní účinky PAW a PASS připravené pomocí kladného korónového výboje. Pro aktivaci roztoků je použit stejnosměrný výboj generující netermální plasma. Následně jsou v těchto roztocích změřeny koncentrace některých chemických sloučenin (dusičnanů, dusitanů, peroxidu vodíku a ozónu). Tyto výsledky jsou porovnány s ostatními studiemi. Demineralizovaná voda nebo fyziologický roztok byly aktivovány kladným korónovým výbojem po definovaný čas v rozsahu 0 až 12 minut a následně byly do těchto roztoků přidány bakterie. Vyhodnocení efektivity použitého procesu a setupu bylo provedeno sčítáním kolonií po kultivovaci na LB agaru. Výsledkem této práce je porovnání účinků PAW a PASS pro různě nastavené parametry setupu na množství iontů generovaných plazmatem a následně difundovaných do roztoku.cze
dc.description.abstractThis Master Thesis is focused on the examination of antibacterial effects of plasma activated physiologically relevant solutions such as plasma activated water (PAW) and plasma activated saline solution (PASS). For this purpose, one gram-positive and one negative-bacteria are used. Plasma induces formation of various reactive oxygen and reactive nitrogen species in aqueous solutions. And as a result, the final solution becomes bactericidal. This phenomena is called plasma activation and was described by many researchers [BRI16, DOB11, GAU06, KAM09]. Dispite the huge interest to the topic, the mechanism of bacteria inactivation is still not well understood. Hence, the current work was done to examine the bactericidal efficiency of PAW and PASS prepared using positive corona discharge generated by well known point-to-plane geometry. In this work, non-thermal plasma at the atmospheric pressure is used. In the activated solutions are measured chemical and physical changes of species which are present. Nitrites, nitrates, hydrogen peroxide, ozone and pH are measured and compared to other experiments. Demineralized water or saline solution were activated by the positive corona discharge for several time sequencies in the range from 0 to 12 minutes and then bacteria were exposed to these solutions. The bactericidal effect was then evaluated. Effectivity of PAW and PASS was evaluated by the comparison of the amount of colony forming units cultivated on Lysogeny broth agar surface. The goal of the thesis is to examine the effects of the different setup conditions on the generated ions occurring in the solution after activation and finding the ideal conditions to generate highest amount of these species.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectplazmatem aktivovaná voda (PAW),korónový výboj,plazma,E. coli,B. subtilis,inaktivace bakterií,netermální plazmacze
dc.subjectPlasma activated water (PAW),corona discharge,plasma,E. coli,B. subtilis,bacteria inactivation,non-thermal plasmaeng
dc.titleInaktivace bakterií fyziologicky významnými roztoky ošetřenými netermálním plazmatem za atmosférického tlakucze
dc.titleBacterial Inactivation by Physiologically Relevant Liquids Activated by Atmospheric Pressure Non-thermal Plasmaeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJulák Jaroslav
theses.degree.disciplineBiomedicínské inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeBiomedicínské inženýrství a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record