Show simple item record

CW fiber laser with intracavity frequency conversion

dc.contributor.advisorSmrž Martin
dc.contributor.authorRoškot Lukáš
dc.date.accessioned2018-05-11T09:56:00Z
dc.date.available2018-05-11T09:56:00Z
dc.date.issued2017-02-03
dc.identifierKOS-587864237005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75731
dc.description.abstractBakalárská práce se zabývá teoretickým i experimentálním studiem architektury kontinuálních vláknových laserů emitujících na vlnové délce okolo 1 ?m a dále také účinnou konverzí výstupního záření do druhé harmonické frekvence. Praktickým cílem byla konstrukce a optimalizace vláknového laseru s ytterbiem dopovaným vláknem a následná frekvenční konverze jeho výstupního zárení v periodicky pólovaném krystalu lithium niobátu (PPLN). Experimentálně byla srovnána metoda přímé konverze záření s metodou využívající externího pasivního rezonátoru pro zvýšení účinnosti konverze. Umístěním krystalu PPLN do tohoto rezonátoru bylo dosaženo výborné konverzní účinnosti 51;2% v kontinuálním režimu provozu laseru.cze
dc.description.abstractThis thesis focuses on theoretical and experimental study of architecture of CW fiber lasers emitting in the 1 ?m region and on methods of second-harmonic generation. The experimental goal was to construct and optimize an Yb-doped fiber laser and to convert the frequency of its output in a periodically doped lithium niobate crystal (PPLN). The standard single-pass method was compared to a setup utilizing an enhancement cavity enabling to increase conversion efficiency of the process. By placing the PPLN crystal inside the enhancement cavity, excellent conversion efficiency of 51;2%was achieved inCWlaser regime.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectKontinuální vláknový laser,generace druhé harmonické frekvence,externí pasivní rezonátor,periodicky pólovaný lithium niobátcze
dc.subjectYb-doped CW fiber laser,frequency doubling,enhancement cavity,periodically poled lithium niobateeng
dc.titleKontinuální vláknový laser s frekvenční konverzí uvnitř rezonátorucze
dc.titleCW fiber laser with intracavity frequency conversioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-02-08
dc.contributor.refereeJelínek Michal
theses.degree.disciplineFyzikální elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikální elektronikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record