Show simple item record

Cooling of Transport and Storage Cask CASTOR 440/84M

dc.contributor.advisorKobylka Dušan
dc.contributor.authorŠkorňa Michal
dc.date.accessioned2018-05-11T09:55:57Z
dc.date.available2018-05-11T09:55:57Z
dc.date.issued2017-09-07
dc.identifierKOS-587864124805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75727
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou chlazení obalového souboru během přepravy. V první části této práce jsou důkladně rozebrány základní metody skladování vyhořelého jaderného paliva, včetně požadavky pro transport a přepravu dle české legislativy. Je uveden podrobný popis základních bezpečnostních funkcí obalového souboru typu CASTOR modelu 440/84M. V další kapitole jsou vymezeny základní pojmy z fyziky sdílení tepla, jako jsou druhy šíření tepla, podobnostní čísla, druhy proudění a také popis přirozené konvekce. Dále je rozebrán význam CFD, k čemu se využívá v současné době a jaké jsou možnosti simulace. Také je vysvětlena problematika výpočtu pro přirozenou konvekci, vyjmenovaná zjednodušení a chyby,ke kterým mohlo při výpočtu dojít. K porovnání výsledných dat je zde rovněž zahrnut vlastní analytický výpočet. V závěru je provedena analýza výpočtu pomocí výpočetního programu STAR CCM+.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of cooling a package assembly during transport. The first part of this work analyzes a basic method of storing spent nuclear fuel, including requirements for transport according to Czech legislation. It gives detailed description of the basic security features of a package assembly CASTOR model 440/84M. The next chapter defines basic concepts of physics of shared heat, such as types of heat propagation, similarity numbers, types of flow and also a description of natural convection. It also expands on the meaning of CFD, what it is used for currently and what are the possibilities of simulation. It also explains the issue of calculating the natural convection, listed simplifications and errors that might occur in the calculation. In order to compare the resulting data, an original analytical calculation is also included. In the concluding chapter, an analysis of the calculations is carried out using the com-puter program STAR CCM+.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCFD,STAR CMM+,přirozená konvekce,sdílení tepla,CASTOR 440/84M,vyhořelé jaderné palivo,transport jaderného palivacze
dc.subjectCFD,STAR CMM+,natural convection,heat exchange,CASTOR 440/84M,spent nuclear fuel,transport of nuclear fueleng
dc.titleChlazení obalového souboru CASTOR 440/84Mcze
dc.titleCooling of Transport and Storage Cask CASTOR 440/84Meng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2017-09-12
dc.contributor.refereeCaha Vojtěch
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record