Show simple item record

Functional verification of connection possibilities of standard medical devices defined by ICU standard to ECS and HPS patient simulatorsdc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorKošelja Vojtěch
dc.date.accessioned2018-03-12T18:02:59Z
dc.date.available2018-03-12T18:02:59Z
dc.date.issued2014-05-23
dc.identifierKOS-589991636005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75332
dc.description.abstractHlavním cílem tétobakalářsképrácesnázvem Ověření funkčnosti připojení standardních zdravotnických prostředků předepsaných standardy pro JIP kmodelům ECS a HPSje zjistit možnosti, omezení, nedostatky či rozdíly vpřipojení jednotlivých lékařských přístrojů koběma typům pacientských simulátorů. Teoretická část se zabývá detailním popisem problematiky pacientských simulátorů firmy CAE Healthcare, zejména pak obou pacientských simulátorů určených zadáním této práce. Cílem bylo seznámit se smožnostmi popř. omezeními vzapojení konkrétních přístrojů, což se poté uplatnilo vexperimentální části. Vexperimentální části této práce byl kladen důraz na využití veškerých dostupných zdravotnických prostředků pro zjištění možností zapojení a vzájemné porovnání naměřených hodnot včetně porovnání sfyziologickými hodnotami pro dané stavy navozené u umělých pacientů.cze
dc.description.abstractThe main objective of this workcalled Functional verification of connection possibilities of standard medical devices defined by ICU standard to ECS and HPSpatient simulatorsis to find out possibilities, restrictions, deficiencies or differences in connection medical devices to both type of patient simulator. The theoretical part deals with the detailed description the patient simulators issue of corporation CAE Healthcare, especially the two patient simulators intended for typing this work. The aim was to get acquainted with possibilities or restrictions on participation of particular devices, what was applied in the experimental section then. In the experimental part of this work, the emphasis was on the use of all available medical devices for detectioncapability and compared with real physiological valueseng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPacientský simulátor,řídicí jednotka,HPS,ECS,EKG,plicní ventilátor,defibrilátor,pacientský monitorcze
dc.subjectPatient simulator,device controller,HPS,ECS,ECG,pulmonary fan,defibrillator,patient monitoreng
dc.titleOvěření funkčnosti připojení standardních zdravotnických prostředků předepsaných standardy pro JIP k modelům ECS a HPScze
dc.titleFunctional verification of connection possibilities of standard medical devices defined by ICU standard to ECS and HPS patient simulatorseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2014-06-26
dc.contributor.refereeMayer Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record