Show simple item record

Characterization of the Faraday cup response to a conventional proton beamdc.contributor.advisorBrůža Petr
dc.contributor.authorVogeltanzová Sára
dc.date.accessioned2018-03-12T18:02:17Z
dc.date.available2018-03-12T18:02:17Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587865427805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75313
dc.description.abstractCílem této práce je charakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazek. Dozimetrický systém s Faradayovo válcem poskytuje informace o náboji, deponovaného protonovým svazkem. V první části vlastní práce studuji závislost detekovaného proudu a náboje na napětí, přivedeného na supresor, během ozáření válce svazkem protonů o konstantní dávce. Supresor generuje ve Faradayovo válci elektrické pole za účelem zachycení či přesměrování sekundárních elektronů zpět do válce. V další části studuji vliv fluence protonů na detekovaný elektrický proud a náboj. Součástí práce je též vyhodnocení elektrického ofsetu, výpočet účinnosti Faradayova válce a zhodnocení úrovně saturace prostorového náboje. Analýza dat je provedena vprogramu Origin. Výsledky práce mohou dále sloužit pro nastavení ideálních parametrů Faradayova válce v dozimetrii laserem buzeného protonového svazku.cze
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to characterize the response of Faraday cup detector to conventional proton beam. The dosimetric system with Faraday cup provides an informationabout charge deposited by the proton beam. In the first part of my work I study the dependence of detected current and charge on the suppresor bias voltage during an exposure to a constant dose of proton beam. The suppresor creates an electric field insid e the Faraday cup in order to capture or redirect secondary electrons inside the Faraday cup. In the second part I study the effect of different proton fluence on the detected current and charge. The work also include measurementof the electric offset, calculation of Faraday cup efficiencyand evaluation of space charge saturation. The data analysis is performed in Origin software. The results can be further used for setting the ideal parameters of Faraday cup during dosimetry of laser-driven proton beams.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFaradayův válec,dozimetrie ionizujícího záření,hadronová terapie,urychlovače částiccze
dc.subjectFaraday cup,dosimetry of ionizing radiation,hadron therapy,particle acceleratorseng
dc.titleCharakterizace odezvy Faradayova válce na konvenční protonový svazekcze
dc.titleCharacterization of the Faraday cup response to a conventional proton beameng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2015-06-26
dc.contributor.refereePloc Ondřej
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record