Show simple item record

Sensor for monitoring chest excursions during animal experiments

dc.contributor.advisorKudrna Petr
dc.contributor.authorSušánková Markéta
dc.date.accessioned2018-03-12T18:02:10Z
dc.date.available2018-03-12T18:02:10Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587865425405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75311
dc.description.abstractMěření dechového objemu je důležité pro správný průběh umělé plicní ventilace, zejména vysokofrekvenční plicní ventilace. Měření dechového objemu je složité, jelikož většinamonitorů není kjeho měření schválena a proto se často používá nepřímá metoda ?měření hrudních exkurzí. Cílem bakalářské práce bylo sestavit aparaturu pro měření a vyhodnocování hrudních exkurzí během animálních experimentů prováděných pracovníky Fakulty biomedicínského inženýrství. Sestavená aparatura se skládá zmanžety sbalónkemna měření krevního tlaku, snímače iMON a programu vprostředíLabView. Program vyhodnocuje změny tlakuv manžetěpomocí systému iMON. Značtených vzorků odpovídajících tlakuse určujíprůměry maximálních hodnotsprůměrnou relativní chybou2,16 %, průměry minimálních hodnotsprůměrnou relativní chybou 3,85 %, průměrystředních hodnotsprůměrnou relativní chybou 0,59 % a průměrnou frekvenci sprůměrnou relativní chybou 3,00 %. Tyto výsledné hodnoty lze využít kdetekci změny ventilovaných dechů například při změně ventilační aparatury (vložení senzoru do vzdušné cesty), či ventilovaných parametrů. Minimální hodnota představujetlak, na který je manžeta natlakována. Maximální hodnota ukazuje součet tlaku vmanžetě a tlaku, kterým působí dechové úsilí zvířetena manžetu. Detekovaná frekvence slouží kověření, zda se shoduje nastavená frekvence na ventilátoru se skutečnou frekvencí dechůzvířete.cze
dc.description.abstractTidal volume measurement is important for an artificial lung ventilation to run properly, especially at high-frequency ventilation. Tidal volume measurement is difficult due to the fact that most monitors are not approved for measurement, therefore indirect method ?measurement of thoracic excursions is often used . This bachelor's thesis presents a new system for measuring and evaluating thoracic excursions during animal experiments performed routinely by a Faculty of Biomedical Engineering staff. The constructed system consists of blood pressure cuff with bulb, an iMON sensing system; a LabView program is used to monitor the system in real time. The program evaluates pressure changes in the blood pressure cuff using iM ON system; namely the average maximal pressure, average minimal pressure, average mean pressure and average frequency of the pressure change were retrieved with a relative error accuracy of 2.16%, 3.85%, 0,59% and 3.00% respectively. These values could be used for the detection of any changes in the breathing amplitude and/or frequency; or in case the ventilating system is modified (e.g. insertion of a sensor into the airway). The minimal value represents the primary cuff pressure, while the maximal value corresponds to the sum of the cuff pressure and of the additional pressure caused by the breathing effort of the animal. The detected frequency is used to verify that the frequency setting on the ventilator matches the actual breathing frequency of the anim al.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectdechový objem,měřeníhrudníchexkurzí,vysokofrekvenční umělá plicní ventilace,LabViewcze
dc.subjecttidal volume,measurement of thoracic excursions,high-frequency artificial lung ventilation,LabVieweng
dc.titleSnímač exkurzí hrudníku pro animální modelcze
dc.titleSensor for monitoring chest excursions during animal experimentseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-25
dc.contributor.refereeSieger Ladislav
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record