Show simple item record

Eye movement analysis during bilateral stimulation of the vestibular apparatus in clinical neurology

dc.contributor.advisorVolf Petr
dc.contributor.authorPodzimková Denisa
dc.date.accessioned2018-03-12T18:02:08Z
dc.date.available2018-03-12T18:02:08Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587865425005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75308
dc.description.abstractCílem této práce bylo pomoci lékařům lépe interpretovat nežádoucí pohyby očí v důsledku nežádoucích pohybů hlavy a vytvořit protokol měření kvyšetření vestibulárních aparátu na Bárányho křesle za použití videookulografie a helmy s vhodně umístěnými gyro?akcelerometrickými senzory. Podle tohoto protokolu byly naměřeny experimentální data na vzorku 24probandů (23zdravých ve věku 20 ?26 let a 1 svrozeným nystagmem ve věku 13 let). Byla implementována metoda Houghovy transformace kdetekci středu pupily a dále byla implementována nízko kontrastová metoda pro analýzu torzního pohybu oka. Mezi daty z gyroákcelerometrických senzorů a očními pohyby zVOG nebyla nalezena signifikantní korelace. Dále byl nalezen rozdíl časů vymizení perrotačního nystagmu mezi muži a ženami.cze
dc.description.abstractThe aim of this work was to enable doctors to better interpret undesirable eye movementsthat happenas a result of unwanted head movements. At the same time we wanted to design a measurement method for examining the vestibular apparatus. Such examination is typically done on the Barany chair and using videooculographyas well as a helmet withappropriately placedgyroaccelerometricsensors. Using this method we collected data on a sample of 24persons (23of them healthy atthe age 22-26 years and one with inborn nystagmus at theage 13). We appliedthe Hough transform to detect the center of the pupiland a low contrast method to analyze torsion movements of the eye. There was no significant correlation between the data from gyroaccelerometric sensors and eye movements from VOG. But we did find a difference between men and woman in time that it took for perrotation nystagmus to fade awayeng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVertigo,vestibulární aparát,videookulografie,Bárányho křeslo,gyro -akcelerometrycze
dc.subjectVertigo,vestibular apparatus,videooculography,Barany chair,gyroaccelerometric sensorseng
dc.titleAnalýza očních pohybů při bilaterální stimulaci vestibulárního aparátu v klinické neurologiicze
dc.titleEye movement analysis during bilateral stimulation of the vestibular apparatus in clinical neurologyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereeHavlík Jan
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record