Show simple item record

Processing of dental radiographs

dc.contributor.advisorSzabó Zoltán
dc.contributor.authorSobotíková Kateřina
dc.date.accessioned2018-03-12T17:57:30Z
dc.date.available2018-03-12T17:57:30Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifierKOS-587864804105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/75184
dc.description.abstractVe stomatologii se dnes běžně využívá přístrojů CBCT (Cone beamvýpočetní tomografie), které umožňují kompletní 3D zobrazení tkání. Hlavním cílem této práce je navrhnout postup pro objektivní srovnánívýsledných 3D snímků z přístrojů CBCT. Vyhodnocení bylo provedenona základě měření dvojice čar mřížky uvnitř jednotného prostorového fantomu, použitého na všech zmíněných přístrojích. Měření probíhalo na principu výpočtu vzdáleností těchto čar v prostoru, a jejich kontrastu. Největší shodu naměřených vzdáleností s reálnými hodnotamiprokazoval přístroj Soredex Scanora R 3D s maximální odchylkou 25 %, nejmenší naopak přístroj Gendex GXCB-500 s odchylkou až 66 %.cze
dc.description.abstractCBCT (Cone Beam Computed Tomography) is commonly used for complete3D tissue imaging in current dentistry. The main aim of this thesisis to design a process for objective comparision of 3D CBCT images. Theevaluation of data was based on the resolution of line pairs in a singlephantom, used for measurements on all mentioned devices. The resolutionwas determined by the principle of distance calculation of the linepairs and contrast calculation. Device Soredex Scanora R 3D showedthe best match of measured data with the real one by maximum deviationof 25 %, on the other hand the smallest match with the realdistance is showed by device Gendex GXCB-500 with the deviationof up to 66 %.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectCBCT,Cone beam výpočetní tomografie,3D RTG snímkycze
dc.subjectCBCT,Cone Beam Computed Tomography,3D radiographseng
dc.titleZpracování stomatologických rtg snímkůcze
dc.titleProcessing of dental radiographseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-27
dc.contributor.refereePáta Petr
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record