Show simple item record

Analysis of Synchronisation in Gait in Parkinson Disease

dc.contributor.advisorVítečková Slávka
dc.contributor.authorZajíčková Světla
dc.date.accessioned2018-03-12T17:31:31Z
dc.date.available2018-03-12T17:31:31Z
dc.date.issued2017-05-18
dc.identifierKOS-587864809905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74704
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou analýzy vlivu Parkinsonovy choroby na chůzi. Hlavním cílem je analyzovat vliv Parkinsonovy choroby na synchronizaci horní a dolní končetiny při chůzi. Během TUG testu byla data z chůze zaznamenána pomocí přenosného systému od firmy Xsens. V prostředí MATLAB byly implementovány algoritmy pro určení a výpočet rozdílů synchronizace z naměřených dat gyroakcelerometrickými senzory. Vypočtené výsledky byly následně statisticky zpracovány.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the analysis of the influence of Parkinson's disease on walking. The main objective is to analyze the impact of Parkinson's disease on hand and foot synchronization during walking. During the TUG test, walking data was recorded using a portable Xsens system. In the MATLAB environment, algorithms have been implemented to determine and calculate synchronization differences from measured data by gyroaccelerometer sensors. The calculated results were then statistically processed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectParkinsonova choroba,TUG test,analýza chůze,akcelerometrcze
dc.subjectParkinson Disease,TUG test,gait analysis,akcelerometereng
dc.titleAnalýza synchronizace pohybu osob s Parkinsonovou choroboucze
dc.titleAnalysis of Synchronisation in Gait in Parkinson Diseaseeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2017-06-13
dc.contributor.refereeČerný Rudolf
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record