Show simple item record

CONVERSION OF THE HOP-WAREHOUSE IN ŽATECdc.contributor.advisorMádr Josef
dc.contributor.authorPettrichová Eva
dc.date.accessioned2018-02-09T15:56:29Z
dc.date.available2018-02-09T15:56:29Z
dc.date.issued2018-01-26
dc.identifierKOS-695599790605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74518
dc.description.abstractMěstská památková rezervace a zóna v Žatci usilují o zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. Na území o rozloze 38 ha se nachází několik desítek objektů, sloužících ke zpracování chmele. Komplex chmelařských budov na Pražském předměstí nemá ve světě obdoby. Tyto objekty dnes neplní svou původní funkci a chátrají. Moje práce se věnuje jejich analýze a hledá vhodné funkce, které na konkrétním místě příkladně recyklují vnitřní periferii.cze
dc.description.abstractŽatec town conservative area and zone is pursuing entering the UNESCO world heritage list. In the area of 38 ha, there are tens of objects used for hop processing. The complex of hop-growing industry buildings in Pražské předměstí (Prague suburbs) is unique in the world. These objects are not fulfilling their function anymore and are dilapidating. My thesis is focused on their analysis and seeks suitable functions that would potentially recycle the inner periphery of a specific location.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvnitřní periferie,brownfields,konverze,chmelařský sklad,komunitní bydlení,Pražské předměstí,Žateccze
dc.subjectinner periphery,brownfields,conversion,hop-warehouse,community housing,Žatec,Pražské předměstí (Prague suburbs)eng
dc.titleKONVERZE CHMELAŘSKÉHO SKLADU V ŽATCIcze
dc.titleCONVERSION OF THE HOP-WAREHOUSE IN ŽATECeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-02-06
dc.contributor.refereeVaníček Jiří
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record