Show simple item record

Perception of the surrounding environment by residents of Praguedc.contributor.advisorHudeček Tomáš
dc.contributor.authorTrojanová Zuzana
dc.date.accessioned2018-01-25T21:38:16Z
dc.date.available2018-01-25T21:38:16Z
dc.date.issued2018-01-18
dc.identifierKOS-695600105005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/74028
dc.description.abstractDiplomová práce na téma ?Vnímání okolí obyvateli Prahy? zkoumá subjektivní významy jednotlivých okolí pro obyvatele Prahy a jsou-li tyto subjektivní významy ovlivňovány základními charakteristikami člověka. V začátku práce se zabývám vymezením pojmů, co míním pojmem okolí, čas, prostor, vnímání, konání, mentální mapy, behaviorální geografie, humanistická geografie a tím vymezuji pozici, z níž nahlížím na výzkum. Nechybí ani výzkum, který je zaměřen na vnímání okolí obyvateli Prahy. Je popsán v praktické části. Čtenář se zde seznámí s cílem, nástroji a vzorkem respondentů. V dalších kapitolách praktické části analyzuji výsledky dotazníkového šetření a na zá-věr diskutuji možné příčiny daných výsledků, dále také nastiňuji proč je potřeba věno-vat pozornost vnímání okolí a navrhuji určitá opatření vyplývající z daného výzkumu.cze
dc.description.abstractMy thesis, focused on ?The perception of surroundings by inhabitants of Pra-gue?, is exploring the subjective importance of different types of surroundings to Pra-gue residents and whether these are shaped by fundamental characteristics of the hu-man kind. In the introduction of the thesis, I am trying to define following terms ? sur-roundings, time, area, perception, activity, mental maps, behavioural geography, hu-manistic geography and therefore clarify my position from which I?m considering the research. There is also a survey aimed at the topic. It is described in the practical part. There you can get to know the goal, the tools and the model of respondents. In the next chapters of the practical part I am analysing the results of the questionnaire survey and in the end I?m thinking about possible causes of the outcomes and I?m outlining the reasons why it is important to give attention to perception of our surroundings.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectOkolí,vnímání,obyvatelé Prahy,domácnost,ulice,Praha,Česká republika,Evropská unie,světcze
dc.subjectSurroundings,perception,inhabitants of Prague,household,streets,Prague,Czech Republic,European Union,the worldeng
dc.titleVnímání okolí obyvateli Prahycze
dc.titlePerception of the surrounding environment by residents of Pragueeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeJílková Petra
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record