Show simple item record

Comparsion of different approaches towards cultural strategic planning in selected Europen cities (Prague, Vienna, Dresden)dc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorNekutová Kateřina
dc.date.accessioned2017-11-09T10:53:27Z
dc.date.available2017-11-09T10:53:27Z
dc.date.issued2017-08-29
dc.identifierKOS-695600321005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73409
dc.description.abstractCílem diplomové práce je srovnání a zhodnocení koncepcí strategie kultury vybraných evropských metropolí, konkrétně Prahy, Vídně a Drážďan. Kulturní politiky jsou v rámci strategického plánování jeho důležitou součástí, neboť ovlivňují široké spektrum lidské činnosti. Mají význam nejen ekonomický, zejména v souvislosti s fenoménem kulturních a kreativních průmyslů, ale také sociální. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá vymezením pojmů kultura, hmotné a nehmotné kulturní dědictví, kulturní infrastruktura a kulturní a kreativní průmysly. V praktické části jsou porovnány kulturní strategie jednotlivých měst na základě analýzy SWOT a jsou také navržena možná opatření pro jejich zlepšení.cze
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to compare and evaluate different approaches towards strategic planning in terms of culture in three European cities - Prague, Vienna, and Dresden. Recently, cultural policies have become an integral part of strategic planning due to their influence on wide spectrum of human activities. Their relevance is mainly economic as cultural and creative industries are becoming more important, and social. The thesis is divided into two sections, theoretical and practical. First part is dedicated to the definition of selected terms - culture, cultural heritage, cultural infrastructure, cultural and creative industries. The practical part then aims to provide an overall analysis of cultural policies of the three cities. SWOT analysis is used as the key method.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKulturní politika,strategické plánování,kulturní a kreativní průmysly,kultura,kulturní infrastrukturKulturní politika,kulturní infrastrukturacze
dc.subjectCultural politics,strategic planning,cultural and creative industries,culture,cultural infrastructurCultural politics,cultural infrastructureeng
dc.titleSrovnání koncepcí strategie kultury ve vybraných evropských metropolích (Praha, Vídeň, Drážďany)cze
dc.titleComparsion of different approaches towards cultural strategic planning in selected Europen cities (Prague, Vienna, Dresden)eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeJohnová Radka
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record