Show simple item record

South Bohemian Region and its development from a demographic perspectivedc.contributor.advisorLanghamrová Jitka
dc.contributor.authorŽofková Eliška
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:49Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:49Z
dc.date.issued2017-08-22
dc.identifierKOS-695600105605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73301
dc.description.abstractTato diplomová práce se na základě analýzy vybraných demografických ukazatelů zabývá možnostmi rozvoje Jihočeského kraje z demografického pohledu. První kapitola se věnuje demografickým procesům, které zde jsou teoreticky vysvětleny. K těmto procesům patří struktura obyvatel, porodnost, potratovost, úmrtnost, sňatečnost, rozvodovost a migrace. Druhá kapitola se věnuje analýze kraje a jeho charakteristice ze socio-ekonomického hlediska. Třetí kapitola se zabývá samotnou analýzou vybraných demografických ukazatelů. Na výsledcích této kapitoly je založena poslední kapitola, kde jsou výsledky zhodnoceny v širším socio-ekonomickém pohledu prostřednictvím silných a slabých stránek kraje. Dále je zde určena pozice jednotlivých okresů v rámci Jihočeského kraje a následně navržena opatření a doporučení, která směřují k rozvoji kraje.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis, based on an analysis of selected demographic indicators, deals with the possibilities of development of the South Bohemian region from a demographic perspective. The first part deals with demographic processes that are explained theoretically here. These processes include population structure, birthrate, abortion, mortality rate, marriages, divorces and migration. The second part deals with the analysis of the region and its characteristics from a socio-economic perspective. The third chapter deals with the analysis of selected demographic indicators itself. The last part is based on the results of the third chapter where the results are evaluated in a wider socio-economic perspective through the strengths and weaknesses of the region. Furthermore, the position of the districts within the South Bohemian region is determined here, followed by measures and recommendations aimed at the development of the region.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdemografická analýza,Jihočeský kraj,obyvatelstvo,porodnost,úmrtnost,migracecze
dc.subjectdemographic analysis,South Bohemian region,population,birthrate,mortality rate,migrationeng
dc.titleJihočeský kraj a možnosti jeho rozvoje z demografického pohleducze
dc.titleSouth Bohemian Region and its development from a demographic perspectiveeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeŠimková Martina
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record