Show simple item record

Development of Alternative Metropolitan Transportation in Strategic Planningdc.contributor.advisorŠtěpánek Petr
dc.contributor.authorSedakovová Karolína
dc.date.accessioned2017-11-09T10:50:44Z
dc.date.available2017-11-09T10:50:44Z
dc.date.issued2017-08-23
dc.identifierKOS-695600104405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/73297
dc.description.abstractCílem diplomové práce je analýza alternativních způsobů využití dopravy v hlavním městě Praha v rámci konceptu Smart cities a komparace projektů Smart cities - mobility z vybraných evropských měst: Vídně, Kodaně a Amsterdamu. Tato města se využití alternativní dopravy věnují v delším časovém horizontu a projekty jsou z dlouhodobého pohledu města úspěšné. Jednotlivé projekty jsou vybrány tak, aby mohly být aplikované na hlavní město Praha a posouzen jejich přínos v rámci systému inteligentních měst. Dílčím cílem je doporučení pro hlavní město České republiky s popisem toho, jakým směrem by se mohla Praha ubírat. Práce se skládá ze dvou hlavních částí: teoretické a praktické. Teoretická část práce definuje koncept Smart cities a jeho strukturu podloženou odbornými publikacemi. Praktická část se zaměřuje na analýzu reálných projektů a jejich vzájemnou komparaci. Na základě vyhodnocení jednotlivých projektů je navrženo vhodné doporučení pro Prahu.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is to analyze alternative means of transportation in Prague using the Smart cities concept and to compare selected Smart cities - mobility projects from chosen European cities. The main objective of the thesis is an analysis of the actual mobility situation in Prague and comparing alternative means of transportation with projects of selected cities. The diploma thesis focuses on the capital of the Czech Republic and the projects of three European cities: Vienna, Copenhagen and Amsterdam, that have been implementing projects of alternative transportation over a long period of time and projects are being significantly successful in the long-term perspective of the city. Individual projects are selected to be applicable to the City of Prague and assessed contributions within the Intelligent City system. The thesis consists of two main parts: theoretical and practical. The theoretical part of the thesis defines the concept of Smart cities and its structure, supported by specialized publications. The practical part focuses on the analysis of real projects and their mutual comparison. Based on the evaluation of individual projects, there is a solution suggested for Prague.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstrategické plánování,strategie,alternativní doprava,mobilita,smart citiescze
dc.subjectstrategic planning,strategy,alternative transportation,mobility,Smart citieseng
dc.titleRozvoj metropolitní alternativní dopravy ve strategickém plánovánícze
dc.titleDevelopment of Alternative Metropolitan Transportation in Strategic Planningeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2017-09-21
dc.contributor.refereeHudeček Tomáš
theses.degree.disciplineŘízení regionálních projektůcze
theses.degree.grantoroddělení veřejné správy a regionálních studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record