Now showing items 1-1 of 1

  • Evaluácia prínosu intervencií z ESIF 

   Author: Tučeková Ľubica; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Havránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-23)
   Cieľom záverečnej práce je zhodnotiť vplyv informačných a komunikačných technológii(ICT) na výsledky žiakov pri cudzojazyčnej výučbe v priebehu vzdelávania na základnej škole. A na základe toho zhodnotiť, či vynaloženie ...