Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh politiky udržitelného hospodaření s vodou ve městě Jihlava 

   Author: Petr Bednář; Supervisor: Hudeček Tomáš; Opponent: Vichrová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Diplomová práce „Návrh politiky udržitelného hospodaření s vodou ve městě Jihlava“ se zaměřuje na začleňování konceptu udržitelného hospodaření s vodou do strategických plánů města Jihlavy. Tato práce hodnotí aktuální stav ...