Now showing items 1-1 of 1

  • Využití umělé inteligence pro analýzu pracovního trhu (studie proveditelnosti) 

   Author: Jan Kopačka; Supervisor: Štěpánek Petr; Opponent: Šikýř Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti na konkrétní investiční záměr vývoje softwarového nástroje využívajícího umělou inteligence pro analýzu pracovního trhu. V rámci teoretické části jsou na ...