Now showing items 1-1 of 1

  • Nastavení evaluace vědecko-výzkumného projektu 

   Author: Daniela Horáková; Supervisor: Fanta Petr; Opponent: Mynaříková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na nastavení evaluace vědecko-výzkumného projektu, který se v době zpracování této diplomové práce nachází ve fázi ukončení prvního roku ze čtyř. Teoretická část je složena ze šesti hlavních ...