Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení úspěšnosti vybrané start-up společnosti 

   Author: Daniel Honzík; Supervisor: Plzáková Lucie; Opponent: Štěpánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Diplomová práce se zabývá tématem start-upové společnosti Ajedeš s.r.o. a její ana-lýzou. Cílem diplomové práce je analyzovat a vyhodnotit současný stav této spo-lečnosti, a to jak z pohledu marketingové výkonnosti, zvolené ...