Show simple item record

Biochemical methods in clinical practice

dc.contributor.advisorTurchichová Martina
dc.contributor.authorČerný Vladimír
dc.date.accessioned2017-07-09T13:25:18Z
dc.date.available2017-07-09T13:25:18Z
dc.date.issued2015-05-22
dc.identifierKOS-587864302205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/72479
dc.description.abstractTato práce se zabývá stanovením celkového bilirubinu na různých biochemických analyzátorech. Vteoretické části je uveden popis metabolismu bilirubinu a typů nemocí způsobených vysokou hladinou bilirubinu vkrvi. Dále jsou popsány principy stanovení bilirubinu na biochemických analyzátorech fotometrickou cestou. Oba analyzátory jsou popsány ztechnické stránky a jejich náročnosti na uživatelskou údržbu. Praktická část se zabývá porovnáním měření celkového bilirubinu na obou analyzátorech zhlediska přípravy vzorku, kalibrace přístroje, citlivosti stanovení a přesnosti měření. Porovnání jsem prováděl vÚstavu klinické biochemie a hematologie ve Fakultní nemocnici vPlzni Lochotíně. Vyhodnocení jsem provedl metodou lineární regrese, metodou neparametrické regrese Passing-Bablok apomocí rozdílových grafů dle Bland-Altmana. Navíc jsem se účastnil verifikace měření celkového bilirubinu, ze kterého jsem počítal nejistotu měření pro nově zavedenou metodu firmy Roche. Zporovnání analyzátorů Beckman Coulter AU5800 a Roche cobas 8000/c 702 vyplývá, že oba systémy jsou velmi přesné a výkonné biochemické analyzátory určené pro laboratoře svelkým objemem zpracovávaných vzorků. U těchto analyzátorů je kladen důraz na provádění pravidelné údržby obsluhujícím personálem pro zajištění správné funkce analyzátoru. Ze statistického porovnání obou metod pro měření celkového bilirubinu je vidět, že metody spolu velmi dobře korelují sdeterminačním koeficientem R2=0,99.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the determination of total bilirubin using biochemical analyzers. Theoretical section describes the metabolism of bilirubin and different types of diseases caused by high levels of bilirubin in the blood. In the theoretical part , the principles of bilirubin determination on biochemical analyzers are described. The technical aspects of both analyzers are described as well as the demands for theirmaintenance. The practical part deals with the comparison of total bilirubin measurement on both analyzers, in terms of sample preparation, instrument calibration, assay sensitivity and accuracy. The comparison was performed in the Department of Clinical Biochemistry and Hematology at the University Hospital in Pilsen Lochotin. For the evaluation , the linear regression method, nonparametric regression Passing-Bablok method and difference chart Bland-Altman plot were used. Inaddition, I participated also in the verification process of total bilirubin measurement and the obtained data were used tocalculate the measurement uncertainty for the new method. My resultsof the comparison of Beckman Coulter AU5800 and the Roche cobas 8000/c 702 analyzers show that both systems are very accurate and efficient biochemical analyzers designed for high volume laboratories. For these analyzers the regular personnel maintenance is very important to ensure proper operation and reliable results. Statistical comparison of both methods for total bilirubin estimation shows that the methods correlate very well with the determination coefficient R2= 0,99.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBilirubin,fotometr,automatický analyzátor,Beckman Coulter AU5800,Roche cobas 8000cze
dc.subjectBilirubin,photometer,automatic analyzer,Beckman Coulter AU5800,Roche cobas 8000eng
dc.titleBiochemické metody v klinické praxicze
dc.titleBiochemical methods in clinical practiceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2015-06-24
dc.contributor.refereeKotaška Karel
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record