Show simple item record

Methods for preparation of biomedical nanopartical with using laser

dc.contributor.advisorJelínek Miroslav
dc.contributor.authorZápotocký Vojtěch
dc.date.accessioned2017-07-09T12:58:08Z
dc.date.available2017-07-09T12:58:08Z
dc.date.issued2010-06-07
dc.identifierKOS-202818543605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71383
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá způsoby přípravy nanočástic pomocí laseru. Rešeršní část rozebírá jednotlivé metody přípravy nanočástic (ultra tenkých vrstev a nanoprášků) pomocí laseru. Věnuje se též různým druhům charakterizace velikosti koncentrace částic. Experimentální část pak představuje výsledky pokusu přípravy vodných roztoků stříbrných nanočástic pomocí pulsního excimerového laseru. Při jejich přípravě jsem použili KrF excimerového laseru na vlnové délce 248nm. Cílem experimentu bylo ověřit vliv pulsního laserového záření o výstupních energiích 400 mJ a 500 mJ o frekvenci pulsů 10 Hz na tvorbu stříbrných nanočástic z plíšku čistého stříbra ve vodném roztoku. K zaměření paprsku na terč byla použita fokuzační čočka s ohniskovou vzdáleností 0,4 m a optický hranol. Velikost částic byla vypočtena pomocí dat získaných spektrofotometrickým měřením a ověřena na mikroskopu atomárních sil.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with preparation of nanoparticles by laser. The search part discusses the different methods od preparation od nanoparticles (utra-thin films and nanopowders) laser. Tha search part also discusses different types od characterization of the size and concentration of nanoparticles. The experimental part presents the results of an attempt to prepare three aqueous solutions of silver nanopracticles using pulsed excimer laser. In their preparation we used KrF excimer laser at a wavelenght od 248 nm. The aim of the experiment was to test the effect od pulsed laser radiation with output power 300mJ, 400mJ and 500mJ pulses at frequency od 10 Hz to the formation od silver nanopracticles from a plate od pure silver in aqueous solution. To focus the beam on target was used focus lens with a focal lenght od 0,4m and prism. Particle size was calculated from measurement using spektrofotomer and checked by the atomic force microscope.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUV excimerový laser,nanočástice,stříbro,UV/Vis spektrofotometrie,mikroskopie atomárních silcze
dc.subjectUV excimer laser,nanoparticles,silver,UV/Vis spectroscopy,atomic force microscopyeng
dc.titleMetody pro přípravu nanočástic laserem pro biomedicínucze
dc.titleMethods for preparation of biomedical nanopartical with using lasereng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2010-06-21
dc.contributor.refereeŠmejkal Petr
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record