Show simple item record

Study of UV radiation optical effects on the animal tissue

dc.contributor.advisorJelínek Miroslav
dc.contributor.authorTichý Peter
dc.date.accessioned2017-07-09T12:54:32Z
dc.date.available2017-07-09T12:54:32Z
dc.date.issued2009-06-05
dc.identifierKOS-135240796405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71235
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem optických účinků UV (ultrafialového) laserového záření na živočišnou tkáň. Především si klade za cíl stanovit parametry tkáně - absorbanci, transmitanci, reflektanci v závislosti na různých vlnových délkách. K určení parametrů byl použit vláknový spektrofotometr a širokospektrální světelný zdroj. Úvodní část je věnována seznámení se základními pojmy oblasti UV záření, laseru, interakce záření s tkání. V práci jsou zmíněny i rozdílné metody pro měření s integrační koulí. Studována bude tepelná odezva tkáně po ozáření excimerovým laserem. V závěru experimentální části je posouzení vhodnosti použití excimerového laseru k léčení onychomykózy (plísně nehtů).cze
dc.description.abstractThis work is focused on a study of optical effects of UV (ultraviolet) laser radiation on animal tissue. The main aim is to assess tissue parameters - absorbance, transmittance and reflectance in dependence on various wavelengths. Fibre spectrophotometer and broadband light source were utilized for measurements. The introduction is devoted to familiarization with UV radiation, laser and optical radiation interaction with tissue. Different methods for measuring with integrating sphere are mentioned in the work. Thermal response of the tissue after irradiation will be studied. Suitability of excimer laser usage in dermatology (treatment of onychomycosis - nail fungus) will be evaluated in conclusion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectUV záření,živočišná tkáňcze
dc.subjectUV radiation,animal tissueeng
dc.titleStudium optických účinků UV záření na živočišnou tkáňcze
dc.titleStudy of UV radiation optical effects on the animal tissueeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2009-06-23
dc.contributor.refereeRemsa Jan
theses.degree.disciplineBiomedicínská a klinická technikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record