Show simple item record

Multimedia textbook of medical imaging systems - US

dc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorBrázdová Anna
dc.date.accessioned2017-07-09T12:54:02Z
dc.date.available2017-07-09T12:54:02Z
dc.date.issued2010-06-04
dc.identifierKOS-135240642005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71217
dc.description.abstractCílem mé bakalářské práce bylo vytvořit podklady pro multimediální učebnici konvenčních zobrazovacích systémů v biologii a lékařství. Učebnice se zaměřuje na ultrazvukové zobrazovací systémy. Je určena pro studenty biomedicínského inženýrství, ale ipro studenty jiných fakult (elektrotechnická, lékařská). Učebnice by měla přispět ke zjednodušení výuky a umožnit studentům pochopit principy ultrazvukových zobrazovacích systémů. Má za úkol přiblížit studentům základní fyzikální principy a zákony, které se týkají ultrazvuku. Podklady pro multimediální učebnici jsem vytvořila pomocí prezentací v PowerPointu. Prezentace, které se týkají základních fyzikálních principů, jsou doplněny o animace. Animace jsou doprovázeny titulky, které studentům přesně popisují princip fyzikálního jevu. Součástí mé práce je i krátké výukové video, které popisuje základní princip ultrazvuku. Praktická část mé práce obsahuje i řezy srdce. Cílem bylo vytvořit z těchto řezůanimaci, která by umožňovala studentům lépe pochopit, co si mají pod jednotlivými snímkyz ultrazvuku představit. Přílohou mé bakalářské práce jsou interaktivní testy a výkladový slovník. Výkladový slovník obsahuje základní pojmy z oblasti ultrazvukových zobrazovacích systémů. Pomocí interaktivních testů si může student po prostudování učebnice ověřit své poznatkycze
dc.description.abstractThe goal of this thesis has been to create a multimedia textbook of medical imaging systems in biology and medicine. The textbook focuses on ultrasound imaging systems and targets the students of biomedical engineering as well as students of other branches such as electrical engineering and medicine. The textbook should help in teaching this subject and enable students to understand the principles of ultrasound imaging systems. The main objective of this thesis is to introduce the physical principles and laws connected with the ultrasound imaging technologies. The documentation for the multimedia textbook was created in MS PowerPoint. Presentations focusing on basic physical principles are supplemented by animations, which include subtitles explaining in detail the fundamentals of the physical phenomena to students. The work includes a short tutorial video describing the basic principle of ultrasound. The practical part of the thesis uses the example of heart cuts. The aim was to create an animation from those cuts to enable the students to better understand the meaning of separate images. The thesis also includes interactive tests and a glossary, which introduces basic terms from the ultrasound imaging systems. Interactive texts help students verify their knowledge after finishing thestudy of ultrasound imaging systems.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectkonvenční zobrazovací systémycze
dc.subjectmedical imaging systemseng
dc.titleTvorba multimediální učebnice konvenčních zobrazovacích systémů - UZVcze
dc.titleMultimedia textbook of medical imaging systems - USeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2010-06-23
dc.contributor.refereePáta Petr
theses.degree.disciplineBiomedicínská a klinická technikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record