Show simple item record

Comparative Analysis Possibilities of Application of Digital Cranicorpography and SonoSens Device for Evaluation of the Head and Body Position

dc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorJiráková Veronika
dc.date.accessioned2017-07-09T12:52:40Z
dc.date.available2017-07-09T12:52:40Z
dc.date.issued2009-08-28
dc.identifierKOS-102806121005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71158
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na použití dostupné techniky k optimalizaci provádění neurologických vyšetření. Jedná se o možnost použití zařízení SonoSens pro kraniokorpografická vyšetření. Bakalářská práce je členěna do čtyřčástí. Je v ní stručně popsán systém pro kraniokorpografická vyšetření, jeho užití a přehled základních testů a zařízení SonoSens, jeho užití, princip. V další kapitole je popsán experiment, jeho cíle, teoretické předpoklady a závěry, popis jednotlivých měření a jejich zhodnocení. V poslední kapitole je učiněno stručné shrnutí a obecný závěr.cze
dc.description.abstractThis bachelor work is specialized on usage of reasonable techniques for optimalization of transaction neurological investigation. It is about posibility of usage the arrangement SonoSens for crani-corpo-graphical investigation. The work is sectioned to a four sections. There is a short description of system for cranio-corpo-graphical investigation, its usage and view of basic tests. There is a description of the arrangement SonoSsens, its usage, tenet and technical ralization too. In one of the other parts of this bachelor work, the experiment is desribed. Also its targets, teoretical hypothesis and findings, description of every single measurement and its estimation. At the end of this bachelor work is a short summary and common conclusion.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectanalýza,kraniokorpografie,SonoSenscze
dc.subjectAnalysis,Cranicorpography,SonoSenseng
dc.titleSrovnávací analýza možností použití digitální kraniokorpografie a zařízení SonoSens pro účely vyhodnocování polohy hlavy a tělacze
dc.titleComparative Analysis Possibilities of Application of Digital Cranicorpography and SonoSens Device for Evaluation of the Head and Body Positioneng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2009-09-14
dc.contributor.refereeFabián Vratislav
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record