Show simple item record

Optimization of Sensing Conditions and Radiation Sources During the Eye Movement Sensing in Neurologydc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorJonáková Martina
dc.date.accessioned2017-07-09T12:49:18Z
dc.date.available2017-07-09T12:49:18Z
dc.date.issued2006-06-09
dc.identifierKOS-43072129805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71019
dc.description.abstractTato práce se zabývá optimalizací osvětlení oka zdrojem infračerveného záření. Je dílčí součástí projektu, realizovaného ve spolupráci s Neurologickou klinikou 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jehož výsledkem by měla být konstrukce specializovaných brýlí pro sledování očních pohybů. Podle normy ČSN EN 60825-1 pro bezpečnost laserových zařízení byly vypočítány přípustné intenzity vyzařování pro sedm typů infračervených diod. V rámci experimentů byly u všech diod změřeny pomocí radiometrů maximální intenzity vyzařování a vyzařovací charakteristiky, které pak byly porovnány s údaji výrobce. Jako snímací prvky byly použity miniaturní kamery ITM-M-SC-N a McVoice MK-2 b/w. Na základě výše uvedených experimentů byly navrženy a ověřeny dva typy uspořádání diod a to takové, aby byla splněna výše uvedená norma. Bylo též provedeno srovnání mezi přímým čelním osvětlením oka a osvětlením při použití polopropustného zrcadla. Výsledkem práce je výběr dvou nejvhodnějších infračervených diod nejlépe splňujících stanovené nároky a přehled požadavků na přizpůsobení specializovaných brýlí infračerveným zdrojům záření.cze
dc.description.abstractThe aim of this work was to optimalise the eye illumination by a source of infrared radiation. It is a part of the project, realized in co-operation with Neurology clinic of 2nd Medical Faculty of Charles University in Prague, which should result in construction of specialized glasses for eye movement observation. Levels of radiation were calculated for seven types of infrared diodes according to norm ČSN EN 60825-1 for safety of laser devices. Maximum intensities and characteristics of radiation for all diods were measured by radiometers, and data were then compared with the information from producer. Miniature cameras ITM-MSC-N and McVoice MK-2 b/w were used to scan the eye movements. Based on these results , two types of diodes arrangement were projected and verified, strictly implementing the norm mentioned above. In the end, straight frontal lighting was compared with a construction that uses semipermeable mirror. As a result of this work, two types of most appropriate infrared diodes were selected, which best fit the predetermined conditions. As well, summary of requirements for adaption of specialized glasses to sources of infrared radiation was specified.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInfračervená okulografie,infračervené záření,nystagmus,sakadický pohyb,IR LEDcze
dc.subjectInfrared oculography,infrared radiation,nystagmus,sacadic movement,IR LEDeng
dc.titleOptimalizace snímacích podmínek a zdrojů záření při snímání očních pohybů v neurologiicze
dc.titleOptimization of Sensing Conditions and Radiation Sources During the Eye Movement Sensing in Neurologyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2006-06-27
dc.contributor.refereeJelínek Martin
theses.degree.disciplineBiomedicínská a klinická technikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record