Show simple item record

Connection of Flowmeter to PC for the Calibration of the HFOV Monitor and Development of the Control Softwaredc.contributor.advisorRoubík Karel
dc.contributor.authorVomela Josef
dc.date.accessioned2017-07-09T12:49:11Z
dc.date.available2017-07-09T12:49:11Z
dc.date.issued2006-09-01
dc.identifierKOS-43072042505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/71015
dc.description.abstractTato práce se zabývá dílčím problémem, který řeší tým zabývající se optimalizací plicní ventilace na FBMI. Konkrétně se jedná o návrh postupu, realizaci a ověření kalibrace tohoto systému. Navrhnul jsem software, který přesněřídí a načítá hodnoty o průtoku z generátoru. Po načtení všech dat vypočítávám křivku, která znázorňuje závislost velikosti napětí ze senzoru tlaku na velikosti průtoku z generátoru. Z této závislosti vyplývají výsledné 3 konstanty pro průtok na clonce. Program je koncipován tak, aby byl přehledný a snadno použitelný. Kalibrace se realizuje pomocí čtyř tlačítek.cze
dc.description.abstractThis work deals with a single problem, that is solved by the team from FBMI. They are engaged in optimalization of artificial lunf ventilation. This study describes design, realization and calibration of the system. I propose a software, which accurately directs and retrieves a value of flow from generator. Curve, representing dependence of amplitude of voltage from sensor on the flow from generator, is computed from measured data. This dependence determines three constants of flow on shutter. Program is designed as tabular, easily applicable. Calibration is realized by four buttons.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoscilační ventilace (HFOV)cze
dc.subjectthe Calibration of the HFOVeng
dc.titlePřipojení průtokoměru k PC pro kalibraci monitoru vysokofrekvenční oscilační ventilace (HFOV) a vývoj softwaru pro jeho řízenícze
dc.titleConnection of Flowmeter to PC for the Calibration of the HFOV Monitor and Development of the Control Softwareeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2006-09-19
dc.contributor.refereeKopelent Vít
theses.degree.disciplineBiomedicínská a klinická technikacze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record